Duo Gelland och Bernd Franke i konsert och samtal

Tid 2 December 2008 18:30 – 20:00

Plats Stockholm, Goethe-Institut, Bryggargatan 12A

Sveriges internationellt kända violinduo, paret Duo Gelland, finns på plats på Goethe-Institutet den 2 december för konsert och samtal, tillsammans med den tyske nutida tonsättaren Bernd Franke (Leipzig). Duon spelar uruppförandet av"in between (IV)" (2007) och verket "SoloXfach" av Bernd Franke,och framför även verk avMax Reger (1873-1916)ochJohan Ramströms verk"Vallombrosa" (Den skuggiga dalen). Duo Gelland har nyligen fått ett av prestigepriserna inom europeisk musik: Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik.

Relaterat innehåll