Nora Gomringer gästar Stockholms Poesifestival

Tid 17 November 2008

Plats Stockholm, Dramaten

Nora Gomringer (född 1980) räknas till en av de bästa tyskspråkiga Spoken-Word poeterna idag. Sedan 2001 deltar hon i Poetry-Slam tävlingar och organiserar själv Poetry-Slam events i nuvarande hemorten ”Slambamberg”. Hon ser sig själv som Spoken-Word artist och har främst blivit känd genom sina ”Sprechtexte” (texter som skrivits speciellt för muntliga framträdanden).