Tyskt gästspel på Dramaten.Third Generation av Yael Ronen

Tid 29 Maj 2010 19:00 – 19:00

I ett work in progress analyserar den israeliska författaren och regissören Yael Ronen tillsammans med en grupp tyska, palestinska och israeliska skådespelare den Gordiska knuten, som är alla dessa tre nationers gemensamma nämnare. De medverkande har mycket olika bakgrunder: de är från båda sidor om det f.d. Tyskland, de är muslimska och kristna palestinier som lever med israeliska pass i Haifa eller så kommer de från judiska familjer av olika härkomst. Vid sidan om de samtida konflikterna koncentrar sig diskussionen kring åren då deras aktuella självbild skapades. Begrepp som minne, skuld, förövare, offer behandlas och deras betydelse för oss idag belyses. Den första arbetsprocessen startade i juni 2008 i Israel och Tyskland. En första presentation gjordes vid Festival Theater der Welt 2008 i Halle. Manus: Yael Ronen & the Company Regi: Yael Ronen

Kategorier

  • schaubühne am lehniner platz
  • teater