Pressmeddelande -

Kan sociala medier hjälpa dig att bli befordrad?

15 maj, 2012 – Stockholm: Framgångsrika medarbetare är dubbelt så ofta aktiva sociala nätverkare visar en ny stor europeisk studie som lanserades idag. Studien, som är framtagen av Millward Brown på uppdrag av Google, består av insamlade synpunkter från 2700 företagschefer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige. Studiens avsikt är att förstå hur sociala verktyg används i företagsverksamheten och vilken effekt de har på människors arbetsdagar och karriärer.

Man fann att istället för att vara en tidsbov är sociala verktyg ett verktyg som hjälper människor att klättra på karriärstegen - 86% av frekventa användare uppger att de nyligen hade blivit befordrade och 72% säger att de sannolikt kommer att befordras, jämfört med 61% och 39% av icke-användare. De är också dubbelt så ofta anställda på snabbväxande företag jämfört med icke-användare.

Dessutom trivs de bättre på sina jobb - mer än en tredjedel (38%) av frekventa användare av sociala verktyg är mycket nöjda med sina jobb, jämfört med 18% av icke-användarna och 64% är mycket villiga att rekommendera sin arbetsplats - jämfört med 42% av icke-användarna.

Robin Teigland, docent på Handelshögskolan, säger: “Forskning har under många år visat att det är de som utvecklar och drar nytta av sina nätverk både inom och utanför arbetsplatsen, som är mer framgångsrika i sina karriärer.

Sociala medier gör det möjligt för individer att ytterligare öka sitt nätverkande genom att komma i kontakt med andra, oberoende av tid, rum och till och med språk. Men det är viktigt att komma ihåg att "fler relationer är inte bättre", utan det är snarare “rätt" relationer som hjälper individer att lyckas i karriären. Det är framförallt de som överbryggar separata nätverk som är mer anpassningsbara till föränderliga miljöer och som har visat sig få befordringar och högre lön snabbare.”

Studien fann att en tredjedel av dem som använder sociala verktyg gör det dagligen inom sina yrken - och de tror att de sociala verktygen skulle kunna göra dem 20% mer produktiva och effektiva. De främsta anledningarna till att de använder sociala verktyg är:

 • Att snabbare hitta personer, information eller expertis (41%)
 • Samarbete och kunskapsutbyte (37%)
 • Bredda personliga nätverk, bygga professionella relationer, höja profilen och skapa communities (34%)
 • Minska mejlens volym och längd (31%)

Studien fann också att seniora chefer använder sociala verktyg oftare - 71% använder dem minst en gång i veckan i jämförelse med 49% av de mer juniora cheferna

Jesper Ritsmer Stormholt, regionchef för Google Enterprise i Norden, säger: “Det kommer inte dröja länge innan delning på nätet är lika självklart på jobbet som det är i våra privata liv. Sociala verktyg hjälper inte bara människor att snabbare komma i kontakt med varandra och arbeta smartare, de för med sig ett helt nytt sätt att arbeta där man blir inspirerad av varandras idéer."

Främsta slutsatserna från studien

Flitiga användare av sociala verktyg på arbetsplatsen är:

Mer framgångsrika

 • 86% har nyligen blivit befordrade och 72% säger att de sannolikt kommer att befordras, jämfört med 61% och 39% av icke-användare
 • Mer än dubbelt så stor chans att dessa personer arbetar på snabbväxande företag jämfört med icke-användare

Trivs bättre på jobbet

 • Över en tredjedel (38%) är mycket nöjda med sina jobb - jämfört med 18% av icke-användarna
 • 64% är mycket troligen villiga att rekommendera sin arbetsplats - jämfört med 42% av icke-användarna

Mer produktiva

 • Tror de skulle vara 25% mer produktiva och effektiva genom användning av sociala verktyg

Alla användare:

 • Säger att de skulle kunna vara 20% mer produktiva om de använde sociala verktyg
 • En tredjedel använder sociala verktyg dagligen för affärsändamål
 • Seniora chefer använda dem oftare - 71% använder dem minst en gång i veckan, jämfört med 49% av mer juniora chefer
 • Anställda i Spanien och Italien är mest entusiastiska om sociala verktyg


Övrig information

Svensk statistik

Frekventa användare av sociala verktyg i Sverige

 • 20% säger att det är troligt att de kommer att befordras, jämfört med 10% av icke-användare

Metodik
Forskningen utfördes av Millward Brown Corporate mellan 24 februari och 14 mars 2012. 2700 chefer deltog i en online-undersökning. Antal intervjuer per land: Frankrike (502), Tyskland (520), Italien (305), Nederländerna (303), Spanien (300), Sverige (250), och Storbritannien (520). Samtliga respondenter arbetade heltid i kontorsbaserade roller och kunde få tillgång till sociala medier i affärssyfte på arbetsplatsen. De valdes ut från organisationer som har minst 50 (om företaget enbart har ett kontor) eller 25 (om organisationen hade flera kontor) anställda.

Om Millward Brown
Millward Brown startades 1973 och är idag en av världens ledande undersökningsföretag och varumärkes- och kommunikationsexperter. Företaget har 78 kontor i 51 länder. Millward Brown arbetar med 70 av världens topp 100 globala varumärken. För ytterligare information om Millward Brown: www.millwardbrown.com

Om Google
Google grundades 1998 av Stanford-studenterna Larry Page och Sergey Brin och är idag en av världens mest framgångsrika internetföretag. Googles huvudkontor ligger i Mountain View, Kalifornien. För ytterligare information om Google: www.google.se

För mer information, kontakta:
Mia Reynolds, JustPR, mia.reynolds@justpr.se, 0708 291724

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Taggar

 • sociala medier
 • sociala verktyg
 • google sverige
 • google
 • google enterprise

Googles innovativa sökteknologi kopplar samman miljoner människor med information varje dag. Google, som grundades 1998 av Stanford-studenterna Larry Page och Sergey Brin, är idag en av de mest framstående webbverksamheterna på alla stora marknader runt om i världen. Googles riktade annonseringsverktyg ger företag av alla storlekar mätbara resultat samtidigt som det förbättrar sökupplevelsen på webben. Googles huvudkontor ligger i Silicon Valley och företaget har kontor i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. För ytterligare information besök gärna: www.google.com

Presskontakt

Farshad Shadloo

Presskontakt Communications Manager Google

Gustaf Brusewitz

Presskontakt Nordic Communications & Public Affairs Manager