Pressmeddelande -

Svensk vindkraft ska driva Googles finska datacenter

Stockholm, 4 juni 2013, Google och O2, en ledande nordisk vindkraftsutvecklare, meddelade idag att Google kommer att köpa all el som genereras under de närmaste 10 åren från en ny vindpark, vilken ska byggas i Maevaara som ligger på gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommun i norra Sverige. Vindkraftsavtalet (PPA, Power Purchase Agreement) gör att Google, som redan idag är ett koldioxidneutralt företag, kan driva sitt datacenter i Hamina, Finland, på förnybar el.

Tack vare avtalet med Google har O2 säkrat 100% finansiering av byggandet av den nya vindparken från det tyska försäkringsbolaget Allianz. Projektet som omfattar 24 turbiner med en kapacitet på 72 MW har redan beviljats relevanta bygglov och tillstånd och uppförandet kommer att börja under de närmaste månaderna. När vindparken är i full drift 2015 tar Allianz över ägarskapet. O2 kommer att fortsätta förvalta vindparken kommersiellt och tekniskt via en separat överenskommelse.

Utgångspunkten för överenskommelsen är Europas alltmer integrerade energimarknad och i synnerhet Skandinaviens gemensamma elmarknad med elbörsen Nord Pool. Google kan därmed köpa vindkraftsparkens hela elproduktion i Sverige med så kallad ursprungsgaranti (Guarantee of Origin Status) och sedan använda lika mycket el i sitt finska datacenter.

“Som ett koldioxidneutralt företag letar vi alltid efter nya sätt att öka andelen förnybar energi som vi använder,” säger Urs Hoelzle, Senior Vice President med ansvar för teknisk infrastruktur på Google. “Detta långsiktiga avtal, vårt fjärde globalt sett, innebär att vi kan driva vårt finska datacenter med ren el och samtidigt tillföra ny vindkraftskapacitet till det europeiska elnätet.”

“Googles beslut att köpa hela produktionen av el från vindparken i Maevaara för sitt finska datacenter var en avgörande faktor för vårt beslut att investera i projektet,” säger David Jones, ansvarig för förnybar energi på Allianz. “Maevaara är vår första investering i förnybar energi i Sverige och vindkraftsavtalet (PPA) erbjuder en intressant modell för fortsatta vindkraftsutvecklingar på denna marknad.”

“Det är mycket glädjande att vi nu kan bygga ytterligare en landbaserad vindkraftspark, denna gång för Allianz och Google,” säger Johan Ihrfelt, CEO på O2. “Vi kommer att använda den senaste generationens 3 MW turbiner för att få ut maximal effekt ur Maevaaras fantastiska vindförhållanden.”

Se även bloggpost på engelska: http://googlepolicyeurope.blogspot.se/  

För ytterligare information om Googles investeringar i och användning av förnybar energi:

http://www.google.com/green/energy/.

Du kan också ta en virtuell rundtur i våra datacenter via den här länken: http://www.google.com/about/datacenters/inside/index.html


Om Google Inc.

Google är en global teknologiledare fokuserad på att förbättra sätten människor får tillgång till information. Googles uppfinningar inom webbsök och annonsering har gjort hemsidan till en av internets viktigaste resurser och varumärket till ett av världens mest kända. För ytterligare information gå till: www.google.com/about.html


Om Allianz Capital Partners

Allianz Capital Partners är Allianz Groups interna investeringsplattform för alternativa investeringar, med en investeringsvolym på cirka 8,7 miljarder euros. Allianz Capital Partners har kontor i München, London, New York och Singapore. Allianz Capital Partners fokuserar på (i) direkta investeringar i företag, projekt eller tillgångar som ger långsiktig, förutsägbar och om möjligt inflationsskyddad avkastning, (ii) förnybara energiinvesteringar som vind- och solkraftsparker och iii) indirekta investeringar i privata aktiefonder. Tack vare främst den långa investeringshorisonten och den attraktiva risk/återbäringsprofilen passar investerinskategorierna Allianz Capital Partners perfekt mot kraven från Allianz försäkringsföretag, med sina långsiktiga åtaganden. För ytterligare information gå till www.allianzcapitalpartners.com


Om O2

O2 är en ledare inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Företaget utvecklar, bygger, finansierar och driver vindkraftsparker. Tillsammans med sina partners och investorer driver O2 kontinuerligt utvecklingen framåt mot en hållbar framtid. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. För ytterligare information gå till www.o2.se


Mediekontakter:

Google: Gustaf Brusewitz, Tel: +46 73 431 15 50, Email: gbrusewitz@google.com

Allianz Capital Partners: Melanie Epp, Tel: +49-89-1220-7602

O2: Maria Lyckesjö, Tel: +46 70 771 43 00, Email: maria.lyckesjo@o2.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • miljö
 • elkraft
 • energi
 • vindkraftspark
 • vindpark
 • vindkraft
 • datacenter
 • hamina
 • google sverige
 • google

Google är en global teknologiledare fokuserad på att förbättra sätten människor får tillgång till information. Googles uppfinningar inom webbsök och annonsering har gjort hemsidan till en av internets viktigaste resurser och varumärket till ett av världens mest kända. För ytterligare information gå till: www.google.com/about.html

Kontakter

Farshad Shadloo

Presskontakt Communications Manager Google

Gustaf Brusewitz

Presskontakt Nordic Communications & Public Affairs Manager