Nyhet -

Whitepaper: Innovation Metrics – keys to increase competitiveness

Behovet av innovation blir mer och mer uppenbart i dagens företagsvärld. Västerländska företag i synnerhet står inför ökad konkurrens på grund av fortsatt och fördjupad globalisering. Detta kräver fokus på att göra innovation mer omfattande och för att effektivt kunna hantera och förbättra innovations förmågan i företag och organisationer.

Varför ska man mäta?
Att mäta innovation är inte bara viktigt att för att mäta den aktuella situationen, utan är också ett verktyg för att förbättra den.

Detta whitepaper är skrivet av Googols Jan Sandqvist och sammanfattar hans insikter i ämnet "Innovation Metrics". Innehållet är skrivet på engelska.

Vänligen ladda ner whitepaper nedan (som pdf).

Besök www.googol.se för mer information om Googol och våra tjänster.

English version.

The need for innovation becomes more and more evident in today’s corporate world. Western companies in particular are facing high competition due to the continuous globalization. This calls for focus on making innovation more comprehensive in order to effectively be able to manage and improve it.

Why measure?
Innovation metrics are not only important to in order to measure the current situation, but is also a tool for improving it.

This whitepaper is made by Googols Mr. Jan Sandqvist and summarizes his findings on the subject Innovation Metrics.

Please see full whitepaper as file to download.

Please visit www.googol.se for more information about Googol and our services.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • mäta
  • innovation metrics
  • whitepaper
  • utveckling
  • innovationssystem
  • googol
  • innovation

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Shirine Bauer

Presskontakt Marketing and Communications +46 709238311

Dariush Ghatan

Presskontakt Founder +46-70-606 86 96