Pressmeddelande -

Forskning och Affärsutveckling i allians för fler Innovationer

Såväl STFI-Packforsk som Googol innehar idag en betydande position inom nischen Innovation. Tillsammans bildar de båda företagen ett starkt nätverk med stora möjligheter att gemensamt utforska idéer och driva dessa till kommersialiering.

Företagen har identifierat två huvudområden för samarbetet: Innovation Services och Opportunity Scouting. Inom Innovation Services kommer ett innovationsprogram att utvecklas till hjälp för STFI-Packforsks kunder i deras innovationsarbete. Opportunity Scouting handlar om att finna framtida affärsmöjligheter och driva dessa mot kommersialisering.

- Googol har ett tydligt fokus på att extrahera och kommersialisera dolda tillgångar och möjligheter hos företag. För en mogen bransch som massa- och pappersindustrin är nya processlösningar och produkter nödvändiga för lönsamheten. Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att innebära stora fördelar för våra kunder, säger STFI-Packforsks vice VD Anders Engström.

- STFI-Packforsks stora kunskaper och erfarenhet inom forskning och utveckling kompletterar vår verksamhet på ett mycket bra sätt. Vi tycker att det är mycket spännande när etablerad forskning möter entreprenörskap i syfte att skapa nya lovande verksamheter. STFI-Packforsks nära relation till industrin ger oss också större möjligheter att förverkliga innovationsmålen, säger Dariush Ghatan, Googol.

Det gemensamma arbetet kommer att ledas av Pia Wågberg, ansvarig för Strategic Projects/BFP Co-ordination Innovative Services vid STFI-Packforsk, och Jan Sandqvist, ansvarig för Innovation Services and Programs vid Googol.

För mer information:
Anders Engström,
vice VD STFI-Packforsk (08-676 73 71), anders.engstrom@stfi.se

Dariush Ghatan,
VD Googol (08-50645640), dariush.ghatan@googol.se

------------------------------------------------------------------------------

Fotnot 1: STFI-Packforsk AB är ett forskningsbolag fokuserat på värdeskapande för ägare och kunder främst inom skogsindustrin och förpackningsindisutrin. Inklusive dotterbolagen PFI A/S i Trondheim och Edge STFI-Packforsk UK Ltd i London omsatte företagsgruppen år 2007 ca 300 miljoner SEK.

Fotnot 2: Googol är ett av Sveriges ledande företag inom marknaden för innovation och affärsutveckling med kunder som griper över alla affärssegment. Verksamheten fokuserar på utveckling av affärsmodeller och marknadsprocesser.

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • googol
  • stfi-packforsk
  • innovation
  • kommersialisering
  • dariush ghatan

We are The Opportunity Company.

Googol makes Innovation support your business objectives. We deliver this through Corporate Venturing and Innovation Management. Our work results in increased stakeholder value and Innovation Capabilities. We find ways to commercialize hidden and dormant opportunities, incorporating high performing creativity and excellence in execution combined with our industrial and entrepreneurial experiences. Our culture is characterized by our engagements to create Inclusive Innovation with social impact. In 2008 Googol initiated the network Innovation Pioneers.

Kontakter

Shirine Bauer

Presskontakt Marketing and Communications +46 709238311

Dariush Ghatan

Presskontakt Founder +46-70-606 86 96