Gå direkt till innehåll
Skredet inträffade vid Klevbrinken utanför Söderköping.
Skredet inträffade vid Klevbrinken utanför Söderköping.

Pressmeddelande -

Jordskred utanför Söderköping

Under onsdagen inträffade ett jordskred på södra delen av Göta kanal, vid Klevbrinken utanför Söderköping. AB Göta kanalbolag har kallat in experter inom geoteknik för att analysera exakt vad som har hänt och därefter påbörja arbetet med att återställa kanalbanken.

–Just denna del av kanalen renoverades så sent som vintras. Då återställdes kanalbankens profil och ett nytt erosionsskydd anlades. Allt inom ramen för det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0, berättar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.

–Sträckan är tömd på vatten då vinterns renoveringsarbete redan påbörjats mellan Duvkullens och Carlsborgs sluss. Området ligger utanför det pågående arbetsområdet och jordskredet har därför ingen koppling till renoveringen, fortsätter Altsäter.

–Sannolikt beror skredet på geotekniskt svåra markförhållanden i kombination med att vi tappat ur vatten samt mycket nederbörd. Just den här delen av kanalen består dessutom av gammal havsbotten och när vattnet inte längre höll emot kanalbanken har ett skred uppstått. Men allt detta är i nuläget enbart spekulationer i väntan på utfallet av undersökningen.

–Eftersom sträckan är nyrenoverad och säkerheten är mycket viktig för oss har valt att genast tillsätta en geoteknisk utredning och låta experter ta reda på orsaken. När den är klar vet vi även vilken eventuell påverkan det haft på kanalanläggningen. Det viktigaste är att ingen människa kommit till skada, säger Roger Altsäter.

Området har nu spärrats av och vi kommer att återkomma med mer information så snart vi har fått resultatet av den geotekniska undersökningen, avslutar Roger Altsäter.

Denna incident kommer inte att påverka kanalöppningen den 4 maj.

För mer information, kontakta:

Roger Altsäter, vd AB Göta kanalbolag, 070-865 23 02

Ämnen


Göta kanal är ett av Sveriges största byggnadsverk och populäraste besöksmål, med 3 miljoner besökare varje år. AB Göta kanalbolag ägs av staten och ansvarar för att bevara och utveckla Göta kanal, samt för att skapa förutsättningar för turism längs kanalen. Farleden är öppen maj-september. www.gotakanal.se

Kontakter

Magnus Hollwin

Magnus Hollwin

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 0141-20 20 57
Roger Altsäter

Roger Altsäter

Presskontakt VD 0708-652302

En av Sveriges mest kända turistattraktioner

Göta kanal är ett av Sveriges största byggnadsverk och populäraste besöksmål, med 3 miljoner besökare varje år. AB Göta kanalbolag ägs av staten och ansvarar för att bevara och utveckla Göta kanal, samt för att skapa förutsättningar för turism längs kanalen. Farleden är öppen maj-september. www.gotakanal.se