Pressmeddelande -

”Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu”, Göteborg Baroque på Skansen

Lördag 22 maj står Göteborg Baroques dirigent och konstnärlige ledare Magnus Kjellson på Solliden-scenen på Skansen i Stockholm, för att ta emot ett engångsstipendium på 50 000 kr. Stipendiet kommer från Bachkören Stockholm, f d Adolf Fredriks Bachkör, bildad 1964 av Anders Öhrwall som en ensemble med barockmusik som specialitet.

”Jag är otroligt glad och hedrad att Göteborg Baroque får detta oväntade stipendium” utbrister Magnus Kjellson. ”Pengarna kommer som ett välbehövligt tillskott till inspelningen av vår kommande CD med musik av Christian Geist, en kompositör som verkade i både Stockholm och Göteborg under 1600-talet”  berättar Magnus.

Sveriges Körförbund anordnar för fjärde året i rad kördagen på Skansen, en dag där bland annat 1200 körsångare från hela landet framför egna körprogram, samt där årets vinnare av Karamelodiktstipendiet (instiftat av Povel Ramel) avslöjas.

Bachkörens beslut om nedläggning kom i slutet av 2008, då kören länge kämpat i ekonomisk motvind. Styrelsen bestämde enhälligt att kvarvarande pengarna skulle delas ut till Göteborg Baroque,  ”en ensemble som musicerar  i den anda som kännetecknat  Bachkören under ledning  av Anders Öhrwall  under  drygt 40 år.”

 Motivering för engångsstipendium på 50.000:- från Bachkören, Stockholm.

Göteborg Baroque  är en kombinerad sång- och instrumentalensemble som har sin förankring i  musik från 16- och 1700-talen – dvs i huvudsak barockmusik från Tyskland, Italien och Sverige. Utmärkande för ensemblen är det nära samarbetet mellan sångare och instrumentalister, som skapar ett sammanhållet och unikt ”sound”.  Typiska kännetecken för detta ”sound” är det luftiga och svängiga musicerandet, en rytmisk precision och vitalitet samt en intelligent artikulation och frasering.  Sammantaget är Göteborg Baroque en ensemble som musicerar i den anda som kännetecknat Bachkören under ledning av Anders Öhrwall under drygt 40 år. Göteborg Baroque är därför en värdig mottagare av det engångsstipendium på 50.000:- som Bachkörens styrelse har beslutat om.

Stockholm den 22 maj 2010, Tom Sandberg, sekreterare i Bachkörens styrelse

Kontakt: Bachkörens ordförande Gerd Román 08-4071770, dagtid.

Göteborg Baroques konstnärlige ledare Magnus Kjellson 070-916 50 02

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Göteborg Baroque består av 23 instrumentalister och 8 sångare. Instrumentalisterna spelar på tidstrogna instrument; antingen på originalinstrument från barocken eller på kopior av gamla instrument. Göteborg Baroque har valt att fokusera på svensk, tysk och italiensk barockmusik från 1600- och 1700-talet. Särskilt gärna sätts musik från den så kallade Dübensamlingen på programmet. Ensemblen hade sin första konsert i februari 2003 och har sedan dess sin hemmascen och konsertserie i Christinae kyrka i Göteborg. Göteborg Baroque engageras också för konserter och festivaler i övriga Sverige och Europa, nu senast för invigningskonserten av 2009 års Musik vid Siljan.