Nyhet -

Ny samarbetskyrka bildas i Hammarkullen

Svenska kyrkan och Svenska missionskyrkan (styrelsen för Betlehemskyrkans missionsförsamling) bildar en samarbetskyrka i Hammarkullen. Det innebär bland annat att Svenska kyrkan lämnar sina nuvarande lokaler i Hammarkullen och flyttar till Tomaskyrkan.
Tisdagen den 14 december fattade Angereds kyrkoråd (Svenska kyrkan) och Betlehemskyrkans (Svenska missionskyrkan) styrelse var för sig beslut som innebär att församlingarna har tagit ett avgörande steg mot bildandet av en samarbetskyrka i Hammarkullen.

Som beslutet är formulerat innebär det att församlingarna troligen från och med hösten 2011, samarbetar i de lokaler som nu Tomaskyrkans missionsförsamling äger och flyttar ut ur Hammarkullens kyrka som ägs av Göteborgs kyrkliga samfällighet. Betlehemskyrkans församlingsmöte 16 januari, 2011 återstår där man bekräftar sin styrelses beslut.

Beslutet har föregåtts av många års samarbete. Många människor har deltagit i gemensamma gudstjänster och andra verksamheter och genom att människor lärt känna varandra har efterhand möjligheterna att gå samman diskuterats. Men beslutet som fattades i tisdags är dock ingen slutpunkt. Församlingarna är bara i början av en process där alla får och behöver vara med att fortsätta bygga vår samarbetskyrka. En process som, för att vara god, lever så länge samarbetskyrkan lever.

Det finns många frågor som behöver få svar. Flera känner sorg över att behöva lämna Hammarkullens kyrka och en oro för vad det nya ska innebära. För att samarbetskyrkan ska ha kraft att fortsätta bära evangelium måste vi få uttrycka våra frågor och hjälpas åt att svara på dem. 

Men det är inte bara frågor församlingsborna bär med sig in i det nya utan också mycket hopp. Många ser stora möjligheter att möta många av de utmaningar som finns i vårt närsamhälle. Församlingarna vill fortsätta arbeta för försoning och gemenskap, men också detta behöver diskuteras och formas av oss de står mitt i det för att få kraft. 

Under våren har församlingarna flera olika möjligheter att bidra till utvecklingen av samarbetskyrkan. Det har beviljats pengar för att förlägga en del av den processen på kursgård, en hemsida skapas där man kan få information om och lämna synpunkter på samarbetet och efter några gudstjänster får vi också möjlighet att diskutera utvecklingen.

Kontakt
Emanuel Furbacken 0737-73 89 09
Verksamhetssamordnare i Hammarkullens Kyrka och Pastor i Tomaskyrkan, Hammarkullen

Gustaf Ödquist 031-731 82 05 (kopplad till mobil)
Kyrkoherde i Angereds församling Svenska kyrkan

Magnus Sundemo 031-82 53 20 (hem)
Ordförande i Betlehemskyrkans missionsförsamling

Erika Emanuel 031-731 8202, (kopplad till mobil) Informatör Svenska kyrkan, Angereds och Bergums församlingar

Tobias Törnqvist 031 - 339 30 61 Informatör Betlehemskyrkan, Svenska missionskyrkan
_______________________________________________________________________________

Angereds församling Svenska kyrkan en del av den världsvida kyrkan. Som ett svar på människors och hela skapelsens längtan efter befrielse, mening och gemenskap vill vi synliggöra Jesus Kristus liv, död och uppståndelse. Genom att vara en mötesplats för en mångfald av människor och traditioner vill församlingen förmedla ett försoningens budskap. Tillsammans med människor av god vilja vill vi vara redskap i Guds tjänst för att uppleva och praktisera Kristi kärlek i världen.
I Angereds församling som innefattar Angereds kyrka i Gunnilse, Hjällbo kyrka och Hammarkullens kyrka, bor människor från världens alla hörn. Här är Svenska kyrkan en av många trossamfund. Angereds församling arbetar aktivt med att vara en mötesplats för människor av olika nationalitet, kultur och tradition. Möten som sker i Hammarkullen på café Marta, på second handen i Hjällbo, på eftermiddagsträffen i Gunnilse och inte minst i våra gudstjänster.
Angereds pastorat består av Angereds församling och Bergums församling och ingår dessutom i Svenska kyrkan i Göteborg. www.svenskakyrkan.se/angered

Tomaskyrkan är jämngammal med bostadsområdet Hammarkullen, som byggdes i början
av 1970-talet. Tomaskyrkans församling bildades 1970 och höll under de första åren
till i en vandringskyrka. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1974 och har sedan dess varit en
viktig mötesplats för många människor i Hammarkullen med omgivningar.
Tomaskyrkans församling vill ge rum för livsviktiga frågor och möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Den vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.
Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt
detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap. Sång och musik har också en viktig plats.
Tomaskyrkans församling är en del av Svenska Missionskyrkan, som är en av de största kyrkorna i Sverige. I nära 800 församlingar deltar mer än 150 000 människor i gudstjänstliv och andra aktiviteter.

Ämnen

 • Evenemang

Kategorier

 • svenska kyrkan
 • göteborg
 • angered
 • tomaskyrkan
 • svenska kyrkan i göteborg
 • kyrkoherde
 • gustaf ödquist
 • hammarkullen
 • gudstjänst
 • kyrkor

Regioner

 • Göteborg

Kontakter

Cissi Hammer

Presskontakt Förvaltningschef 031-731 88 35

Henrik Enarsson

Presskontakt Kommunikatör Göteborgs kyrkogårdsförvaltning 031-731 88 14