Pressmeddelande -

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Alla vill ha friskare, gladare och smartare barn – frågan är hur vi kommer dit. Den spontana leken utomhus har minskat liksom kontakten med naturen och trots ökad materiell standard är fler barn i dag fysiskt inaktiva, överviktiga och mår psykiskt dåligt. Hur vänder vi trenden? Göteborgs botaniska trädgård och Folkhälsokommitténs sekretariat i Västra Götalandsregionen anordnar 17 oktober en konferens under Uppmärksamhetsveckan, där utomhuspedagogik - barn och hälsa står i centrum. Konferensen har väckt stort intresse och är fullbokad sedan innan sommaren.

Forskningen visar att utomhuspedagogik ger en högre fysisk aktivitetsnivå än traditionell klassrumsundervisning. Vid undervisning utomhus ökar också koncentrations- och inlärningsförmågan och detta kan användas som ett redskap för att underlätta för barn med till exempel ADHD i en lärandesituation. Utomhuspedagogik minskar stress hos elever och förbättrar psykisk hälsa.

Under konferensen föreläser Partik Grahn, professor vid Statens Lantbruksuniversitet, Anders Szczepanski, chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och Kristina Torshag Göteborgs universitet

Deltagarna får under eftermiddagen delta i åtta olika workshops i Botaniska trädgården.

Göteborgs botaniska trädgård arbetar sedan många år tillbaka med utomhuspedagogik i olika former. Ambitionen är att utvecklas inom detta område. Folkhälsokommittén arbetar för en mer jämlik hälsa i Västra Götaland.  Utomhuspedagogik som metod kan vara ett framgångsrikt sätt. Därför anordnar vi tillsammans konferensen ”Utomhuspedagogik – barn och hälsa”.

Datum:  17 oktober kl 8.30 – 17.00

Plats: Föreläsningssalen på institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs Gata 22B.

Ansvarig för konferensen: Eva-Lena Larsson, verksamhetsledare för Gröna Rehab och chef för Botaniska trädgårdens utåtriktade verksamhet. Tel. 0707-380875.

 En ”störning på grund av bristande naturkontakt” är ingen officiell diagnos utan snarare ett sätt att betrakta ett problem. Den beskriver de mänskliga konsekvenserna av att distansera sig från naturen, med bland annat en minskad användning av sinnena, problem med bristande uppmärksamhet och en högre andel fysiska och emotionella sjukdomar.

Richard Louv, Last Child in the Woods 2008

Läs mer om konferensen genom länken till höger.

Bifogad som pdf finns den nya skriften ”Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?” av Helen Ekvall, pedagog i Göteborgs botaniska trädgård.

Helen Ekvall tel. 0703-698879.

Ackreditering: Journalister med ett uppdrag kan delta i mån av plats. Anmälan till Agneta Green  tel. 0707-408019

Relaterade länkar

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • folkhälsokommittén
  • patrik grahn
  • barn och hälsa
  • utomhuspedagogik

Regioner

  • Västra Götaland

Göteborgs botaniska trädgård - en verksamhet inom Västra Götalandsregionen
Presskontakt: Agneta Green 0707-408019
Mobilnummer till Botaniskas intendenter/botanister hittar du på hemisdan
www.gotbot.se

Få löpande information genom vår grupp på Facebook

Kontakter

Agneta Green

Presskontakt Pressansvarig Information, marknadsföring, press, webb, sociala medier 0707 - 40 80 19 Länk-text