Pressmeddelande -

Gröna Rehab - Botaniska ger ut bok om verksamheten

Grön rehabilitering kombinerar grönt och vitt kunnande. Det gröna står för natur och trädgård och det vita för beprövade metoder inom traditionell vård. I Göteborg finns Gröna Rehab som drivs i Botaniska trädgårdens regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Här arbetar man förebyggande och rehabiliterande med stressrelaterad ohälsa. Boken ger goda idéer och tips om hur man arbetar med grön rehabilitering. Som läsare kan man ta för sig och hitta sin väg ut i det gröna, som privatperson eller som yrkesverksam. Redaktör är Eva-Lena Larsson, biolog och verksamhetsledareför Gröna Rehab.

Temat för programmet i Göteborgs botaniska trädgård under 2010 är hälsa och livskvalitet och boken Gröna Rehab är en del i Botaniskas satsning på att lyfta fram naturens och trädgårdens betydelse för människors välmående. I entrépartiet anlägger också Gröna Rehabs personal Hälsans trädgård för vila, aktivitet och inspiration.

Gröna Rehab, blev en permanent del av Botaniska trädgården 2009 efter att ha drivits som ett projekt sedan 2006.

-   Det är fantastiskt att se vad Gröna Rehab har betytt för personer som varit sjukskrivna länge. Gröna Rehab är ett mycket intressant komplement till annan rehabilitering. Jag är stolt över att vi i Västra Götalandsregionen kan erbjuda våra anställda möjligheten att genom trädgård och natur kunna komma tillbaka till arbetslivet. Det säger Karin Engdahl, regionråd och ordförande i Västra Götalandsregionens personalutskott.

Gröna Rehab erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering som bygger på kunskap om naturens och trädgårdens förmåga att ge människan återhämtning och minska stress. Personalen består av trädgårdsmästare, arbetsterapeut, psykoterapeut, sjukgymnast och biolog/verkamhetsledare.

Boken finns att köpa i Botaniskas Butik och genom trädgårdens förlag

Kontaktperson:

Eva-Lena Larsson

Eva-lena.larsson@vgregion.se

Tel 031-741 11 17, 0706 - 305195

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg

Göteborgs botaniska trädgård - en verksamhet inom Västra Götalandsregionen
Presskontakt: Agneta Green 0707-408019
www.gotbot.se

Få löpande information genom vår grupp på Facebook

Kontakter

Agneta Green

Presskontakt Pressansvarig Information, marknadsföring, press, webb, sociala medier 0707 - 40 80 19 Länk-text