Inbjudan till presskonferens i samband med strokekonferensen Evidence for stroke rehabilitation

Tid 27 April 2006 12:15 – 12:15

Plats Svenska mässan i Göteborg, sal J1, Mässans gata 5, våning 2.

Just nu pågår den internationella konferensen Evidence for stroke rehabilitation i Göteborg. Över 400 forskare, läkare och inbjudna gäster deltar. Vid konferensen redovisas flera nya studier som kan leda till kortare vårdtid och minskat lidande för patienterna. I samband med konferensen hålls idag en presskonferens. Efter en kort presentation av konferensens syfte och innehåll berättar följande fyra forskare om sina senaste rön: Professor Peter Langhorne, University of Glasgow, Storbritannien: Kortare vårdtid med rehabilitering i hemmet Genom strukturerad rehabilitering i hemmet kan patienter föra ett mer aktivt liv och behovet av institutionsvård kan minskas påtagligt. Professor Bo Norrving, Lunds universitet 10 år efter stroken Nya studier som följer upp patienterna tio år efter stroken pekar på att prognosen på lång sikt är allvarlig. Risken för ny stroke blir allt större allteftersom tiden går. Professor Theo Mulder, University of Groningen, Nederländerna: Motorisk inlärning efter stroke Även om patienterna inte klarar av att utföra en viss rörelse kan det hjälpa om de föreställer sig att de utför rörelsen. Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet: Sjukvården ett viktigt stöd för patienterna Preliminära resultat från en svensk patientstudie om hur strokepatienterna upplever sin livssituation. Presskonferensen hålls torsdagen den 27 april klockan 12.15 i Svenska mässan i Göteborg, sal J1, Mässans gata 5, våning 2. Välkomna! Fakta stroke: Stroke kallas också slaganfall och beror på hjärninfarkt eller blödning i hjärnan. Efter stroken kan patienten få rörelsehinder, känselstörningar och svårigheter att tänka och tala. Stroke är den vanligaste orsaken till långvarigt vårdberoende. Varje år drabbas 30 000 svenskar. Elin Lindström Claessen Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03 e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Relaterat innehåll