Pressmeddelande -

Det ekonomiska språkets förtryck

Ekonomisk teori och det traditionella ekonomiska språket, där tillvaron värderas i kronor och ören, bidrar till förtrycket av de fattiga länderna i syd. Det hävdar den spanske ekonomen Joan Martinez-Alier. På torsdag besöker han Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Joan Martinez-Alier är en av världens mest kända ekologiska ekonomer. Han har länge varit kritisk till de rika industriländernas vårdslösa hantering av miljön och jordens resurser. I sin senaste bok granskar han grunderna för ekologiska konflikter och argumenterar för att miljökonflikter oftast handlar om att man har helt olika värdegrunder, snarare än att man värderar saker olika högt. Även det ekonomiska språket och ekonomernas analys och beskrivning av miljöproblem är han starkt kritisk till. Ekonomisk teori och det traditionella ekonomiska språket, där tillvaron värderas i kronor och ören, bidrar till förtrycket av de fattiga länderna i syd, hävdar Martinez-Alier. - Frågan är i vilka termer vi ska beskriva ekologiska problem. Martinez-Alier hävdar att de traditionella ekonomiska begreppen inte räcker för att beskriva till exempel effekterna av utsläpp och miljöförstöring. Han menar att man i kalkyler över ekologiska problem även bör ta hänsyn till sådant som inte direkt går att mäta i pengar, som till exempel om lokalbefolkningen anser att en plats är helig, säger Kristofer Dittmer, student i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och en av arrangörerna av seminariet med Joan Martinez-Alier. Martinez-Alier har tidigare argumenterat för att jordens rika länder i norr har en ekologisk skuld till länderna i syd. Tankarna om ekologisk skuld tog först form i samband med FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Konferensen blev startskottet för en internationell kampanj om de rika ländernas ekologiska skuld. Joan Martinez-Alier är en av de debattörer som har argumenterat för att den ekologiska skulden verkligen existerar och att den bör regleras genom en avskrivning av de fattiga ländernas skulder till de rika länderna i nord. Seminariet med Joan Martinez-Alier hålls på torsdag den 15/2 klockan 15.15 – 17.00. Platsen är Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Volvosalen, fjärde våningen sektion E. AV Henrik Axlid 031-786 20 21, 0734-04 20 21

Ämnen

  • Bistånd

Regioner

  • Göteborg