Pressmeddelande -

Första akademiska utbildningen av försäkringsläkare

Den 12-13 maj examineras i Göteborg de första läkarna som gått den nya akademiska utbildningen i ämnet försäkringsmedicin. Utbildningen har startat på initiativ från Försäkringskassan, och är resultatet av ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Försäkringskassan. Som ett led i kompetensutvecklingen i försäkringsmedicin och som ett svar på den kritik som riktats mot Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare, tidigare benämnda försäkringsläkare, har under hösten och våren en akademisk utbildning genomförts i Göteborg. Kursen Försäkringsmedicinska bedömningar i sjukskrivningsprocessen har omfattat 7,5 högskolepoäng. Professor Gunnel Hensing och socionom Ninni Lundin vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har varit ansvariga för kursens innehåll och pedagogiska utformning. 16 läkare från Västra Götalandsregionen, Skåne, Småland, Värmland, Östergötland och Södermanland har deltagit i kursen. – De är läkare med lång erfarenhet från hälso- och sjukvården. De har olika specialiteter i botten varav de vanligaste är allmänmedicin, psykiatri, ortopedi och företagshälsovård. De har arbetat olika länge som försäkringsläkare, säger Gunnel Hensing. Under kursen har faktorer av betydelse för hälsa och sjukdom och deras koppling till arbetsförmåga diskuterats. Kursen har belyst ohälsa ur flera olika synvinklar med syfte att utveckla kursdeltagarnas förmåga att göra en självständig och systematisk värdering av medicinska faktorers betydelse för arbetsförmåga och sjukfrånvaro. Deltagarna har träffats vid fyra olika tillfällen för att lyssna till föreläsningar av ledande ämnesföreträdare och diskutera egna fall och uppgifter. Examinationen sker den 12-13 maj, då kursdeltagarnas egna arbeten också presenteras. För mer information kontakta: Professor Gunnel Hensing, telefon: 031­–786 6862, e-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se Socionom Ninni Lundin, telefon: 031–786 6143, e-post: ninni.lundin@socmed.gu.se Ulrika Lundin Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Telefon: 031-786 3869, 070-775 8851 e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter, och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg