Pressmeddelande -

Första svenska avhandlingen om P O Sundman

Eva Lundgren Eva.Lundgren@adm.gu.se Tel: 031-773 1081 Mobil: 0709-691014 Fax: 031-773 4354 P O Sundman är en omstridd författare men forskningen om honom har hittills varit begränsad. I sin avhandling riktar Johanna Lundström strålkastarljuset på Sundmans egenartade berättarkonst. Hon utforskar det tema som hans texter aldrig upphör att kretsa kring – medmänniskans och gemenskapens problematik. I denna första svenska litteraturvetenskapliga monografi om P O Sundman presenteras en ny och överraskande bild av hans författargärning. Johanna Lundström behandlar merparten av Sundmans författarskap, från debuten med Jägarna (1957) till Sökarna (1963). Den tidigare forskningen har främst uppmärksammat hans behavioristiska, ”objektiva” berättarmetod i relation till en skeptisk verklighetsuppfattning. Här undersöks däremot den i författarskapet så centrala kunskapsproblematiken som en mellanmänsklig angelägenhet knuten till ett specifikt historiskt sammanhang. Avhandlingen frilägger denna mellanmänskliga tematik som en modernitetskritik i intrikat samspel med berättelsernas formella särprägel och belyser därigenom motsättningarna i författarskapet. Studien utreder å ena sidan den komplexitet som utmärker modernitetstemat i Sundmans verk, å andra sidan klargör den hur modernitetens paradoxer på ett signifikant sätt belyser motsättningarna i författarskapet; den ideologi som kritiseras innefattar även författargärningens egen grundval. Avhandlingen presenterar en ny bild av en av den svenska 1900-talslitteraturens centrala författargärningar. Johanna Lundströms textanalytiska kartläggning visar hur den sundmanska fiktionen leder rakt in i den samtida verkligheten. Avhandlingens titel: Terrängbeskrivning. P O Sundman, moderniteten och medmänniskan. Opponent: Professor Rikard Schönström, Lund Disputationen äger rum fredagen den 2 juni 2006 kl. 10.15 Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg Närmare upplysningar kan fås av Johanna Lundström, tel. 031-773 25 03 (arb.), 031-82 47 44 (hem), 0709-39 00 71 (mobil), e-post johanna.lundstrom@lit.gu.se Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se Referenslänk: http://hum.gu.se/organisation/pressmeddelande/johanna_lundstrom

Ämnen

  • Utbildning