Pressmeddelande -

Fyra nya hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

En ledare inom bilindustrin, en ögonläkare, en högskolerektor och en botaniker blir medicine hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin. De får titeln för sina insatser inom akademins intresseområden. Leif Johansson, VD och koncernchef Motivering: Leif Johansson är en varm förespråkare för samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Han har en djup insikt om de problem vårt samhälle står inför och hans stöd till forskning och utbildning inom bland annat det medicinska området är i det sammanhanget av särskild betydelse. På nationell nivå har han med stort intresse engagerat sig för att skapa bättre och hälsosammare arbetsförhållanden inom näringslivet, där inte minst betydelsen av friskvård prioriteras. Laszlo Galanthai Fekete, specialistläkare Motivering: Laszlo Galanthai Fekete kom till Sverige som flykting efter Ungernrevolten 1956 och utbildade sig till läkare i Göteborg. Han är en mycket god representant för de många läkare och övrig sjukvårdspersonal som kommit som flyktingar från Öst- och Centraleuropa. De positiva bidrag de givit till svensk hälso- och sjukvård förtjänar att uppmärksammas. Han har en gedigen och mångfacetterad utbildning bakom sig och i sitt arbete visat prov på ett osedvanligt stort engagemang både för sina patienter. Lena Nordholm, högskolerektor Motivering: Lena Nordholm har genom sin yrkesverksamhet gjort betydelsefulla insatser särskilt inom området vård och rehabilitering. Som rektor för högskolan i Borås ansvarar hon idag för utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och stor samhällsrelevans. Det präglade också hennes tidigare verksamhet vid Göteborgs universitet, där hon bland annat medverkade till en framgångsrik integrering av ett antal vårdutbildningar med universitetets medicinska utbildningar. Hon har också varit en av förgrundsgestalterna vid bildandet av Sahlgrenska akademin. Sven-Olov Strandhede, botaniker Motivering: Sahlgrenska akademin uppmärksammar Linnéåret genom att utse botanikern Sven-Olof Strandhede till hedersdoktor. Strandhede har bland annat genom sina insatser avseende mätningar av luftburet pollen utfört ett mycket betydelsefullt arbete till stort gagn för bland andra allergiker. Han har bedrivit en framgångsrik verksamhet av utomordentlig vikt i gränslandet mellan medicin och botanik och hans samarbete med allergologer har vidgat och fördjupat kunskaperna om den botaniska grunden till pollenallergier. Elin Lindström Claessen Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Telefon: 031-786 3869, 070-829 43 03 e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg