Pressmeddelande -

Hemlöshetens politik

Cecilia Grevby cecilia.grevby@adm.gu.se Tel: 031 - 773 53 46 Mobil: 0702 - 57 95 70 Fax: 031 - 773 43 55 Doktorsavhandling i sociologi av Cecilia Löfstrand Hur hanteras hemlösheten och ”de hemlösa” på lokal nivå, i den enskilda kommunen? Vilka är de viktigaste aktörerna och hur ser deras maktrelationer ut? Hur konstrueras och bemöts den bostadslösa klienten av socialtjänstens personal? Vilka är egentligen förutsättningarna för att få en bostad eller ”boende” genom socialtjänstens försorg? Och hur påverkar den lokala hemlöshetspolitiken de bostadslösas vägar in i och ut ur hemlöshet? Dessa är några av de centrala frågeställningar som Cecilia Löfstrand belyser i sin avhandling om hemlöshetens politik med hjälp av en jämförande studie av två svenska kommuner – Göteborg och Luleå. Under 1990-talet har ansvaret för bostadslösheten förskjutits från stat till kommun, samtidigt som allmännyttan avvisar bostadssökande som uppfattas kunna bli ”problemhushåll”. Istället har socialtjänsten blivit ”ägare” av hemlösheten som problem. Genom enskilda personers ”boendekarriärer” analyseras hur den lokala hemlöshetspolitiken är uppbyggd och har förändrats över tid, och hur det konkret går till när socialtjänsten omdefinierar bostadsproblem till individuella sociala problem. För att göras till en bostadslös klient tillskrivs individen problem utöver avsaknaden av bostad och för att passa in i rådande familje- och policyideal kategoriseras de som t.ex. ensamstående missbrukare (män) eller barnfamiljer (kvinnor). På grundval av observationer och intervjuer tydliggörs å andra sidan också hur klienterna gör kreativt motstånd mot socialtjänstens placeringar och kategoriseringar. Cecilia Löfstrand är verksam vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Detta är hennes doktorsavhandling i sociologi. Avhandlingen ges ut av bokförlaget Égalité. Avhandlingens titel: Hemlöshetens politik – lokal policy och praktik Avhandlingen är försvarad. Svenbo Johansson, avdelningsdirektör Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Besöksadress: Skanstorget 18 Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg tel. 031-773 1022 fax 031-773 1940

Ämnen

  • Utbildning