Pressmeddelande -

Henrik Bergquist prisas för cancerforskning

Henrik Bergquist som forskar om matstrupscancer vid Sahlgrenska akademin är årets mottagare av Assar Gabrielssons pris. Han får priset för sin forskning om livskvaliteten hos patienter som får lindrande behandling, så kallad palliation, vid matstrupscancer. Matstrupscancer är den åttonde vanligaste cancerformen i världen och är kraftigt ökande, speciellt bland medelålders män. I Sverige insjuknar drygt 400 personer varje år i matstrupscancer. Patienterna söker sent i sjukdomsförloppet och tumörsjukdomen är ofta långt framskriden redan vid diagnostillfället. Trots modern diagnostik och behandling överlever endast 10–15 procent upp till 5 år. Drygt 40 procent av patienterna kan enbart erbjudas lindrande behandling, så kallad palliation. Henrik Bergquist har valt att speciellt studera de patienter som erbjudits lindrande behandling och då jämfört behandling med stentar, som är små rör gjorda av metallnät eller silikon, som används för att hålla matstrupen öppen och brachyterapi som är en speciell form av strålbehandling. Hans avhandling har visat att stentbehandling ger bättre lindring, vilket höjt patientens totala livskvalitet, och även visat sig vara bättre ur ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. Han fann dock att patienter med matstrupscancer generellt har besvär av ångest och depression under första året efter diagnosen ställts. – Om patienten har en samtidig ångest- eller depressionssjukdom kan det bli svårare att bekämpa cancersjukdomen, framförallt beroende på att patienten då kan ha svårare att medverka till själva cancerbehandlingen i den omfattning som är önskvärt, säger Henrik Bergquist. Han har även studerat hur resultatet blir när man använder en ny operationsteknik för tumörer som sitter högt upp i matstrupen. Det visade sig att trots långt framskriden tumörsjukdom så överlever fler patienter med en bättre fungerande matstrupe. Detta öppnar möjligheterna för att införa en ny behandlingsprincip. – Henrik Bergquists avhandling är en väl genomförd klinisk avhandling som har betydelse för omhändertagandet av en svårt drabbad grupp av cancerpatienter och som banar vägen för fortsatt betydelsefulla forskningsinsatser, säger professor Gösta Granström som är verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond för klinisk cancerforskning. FAKTA ASSAR GABRIELSSONS FOND Assar Gabrielssons fonds pris har delats ut för utmärkt avhandling i cancerforskning under de senaste tre åren och prissumman är 150 000 kronor. Assar Gabrielsson, 1891–1962, var en av Volvos grundare. 1916 anställdes han vid SKF och sju år senare utsågs han till koncernens försäljningschef. 1924 inledde han samarbete med Gustaf Larsson för att starta biltillverkning i Sverige. 1926 bildades AB Volvo och Assar Gabrielsson utsågs till företagets VD, en tjänst han inte lämnade förrän 30 år senare. Till minne av Assar Gabrielsson bildades efter hans död forskningsstiftelsen Assar Gabrielssons fond. Stiftelsen delar årligen ut runt 3 miljoner kronor till forskare inom fältet klinisk cancerforskning. För mer information kontakta: Professor Gösta Granström, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, telefon: 031–342 1276, e-post: gosta.granstrom@orlss.gu.se Medicine doktor Henrik Bergquist, specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon: 031–342 9129, mobil 070–766 4949, e-post: henrik.bergquist@vgregion.se För bild på Henrik Bergquist kontakta pressansvarig Ulrika Lundin, ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se AV: Susanne Fägersten Sabel 031-786 3075, 073-311 5563

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg