Pressmeddelande -

Inga farliga anthraxbakterier vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har inte tillgång till sådana bakterier som obehöriga velat köpa från ett av universitetets laboratorium. Vid Bakteriologiska laboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bedrivs forskning i samverkan med Göteborgs universitet. Laboratoriet har ett mycket högt internationellt anseende och har under 40 år byggt upp en stor bakteriesamling med många tusen frystorkade bakteriestammar. Laboratoriet har dock inga farliga mjältbrandsbakterier. – Det är delvis av säkerhetsskäl vi medvetet valt bort bakterierna, men eftersom vi inte bedriver någon forskning kring mjältbrand har vi inte heller någon anledning att ha farliga anthraxbakterier, säger Bertil Kaijser, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin. Varje år får Bakteriologiska laboratoriet omkring 500 förfrågningar från personer som vill köpa olika bakterier. Vid två olika tillfällen de senaste fem åren har obehöriga personer försökt köpa anthraxbakterier. Verksamhetschefen valde då att kontakta Säpo, som gick igenom säkerhetsrutinerna vid laboratoriet. – De konstaterade att vi hanterade bakterier här på ett säkert sätt och de var nöjda med det. Våra rutiner fungerar utmärkt, säger Bertil Kaijser. För mer information kontakta: Bertil Kaiser, professor i klinisk bakteriologi Telefon: 031-342 49 08, e-post: bertil.kaijser@microbio.gu.se Elin Lindström Claessen Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03 e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Ämnen

  • Utbildning