Pressmeddelande -

Johanna Andersson prisas för cancerforskning

Johanna Andersson som forskar om tumörsjukdomen gist vid Sahlgrenska akademin är årets mottagare av Assar Gabrielssons pris. Hon får priset för sin avhandling om hur muterade gener påverkar tumörers beteende. Gastrointestinala stromacellstumörer (gist) uppkommer oftast i magsäcken. Det är en tumörsjukdom som inte är mottaglig för vanlig strålbehandling. I sin avhandling studerade Johanna Andersson två gener som kan fungera som en slags gaspedal för tumörerna. De två generna är ofta förändrade i flera olika typer av tumörer och mutationen gör att cellerna delar sig snabbare. Bland annat har Johanna Andersson identifierat en viss typ av mutation som medför sämre överlevnad för patienterna, och i avhandlingen drar hon slutsatsen att mutationstypen påverkar hur tumören beter sig och hur väl patienten svarar på behandling. I sina fortsatta studier försöker hon nu hitta svar på frågan varför mutationen försämrar prognosen. Johanna Andersson försvarade sin avhandling Gastrointestnal stromal tumors – Pathogenetic machanisms, phenotypic characterization and prognosis den 29 april förra året. Priset delas ut tisdagen den 23 maj klockan 11.00. Ceremonin äger rum i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3. I samband med prisutdelning kommer Johanna Andersson att hålla en föreläsning om sin forskning. Assar Gabrielssons fonds pris delas ut för utmärkt avhandling i cancerforskning under de senaste tre åren och prissumman är på 100 000 kronor. Priset delas nu ut för andra gången. Assar Gabrielsson, 1891 – 1962, var en av Volvos grundare. 1916 anställdes han vid SKF och sju år senare utsågs han till koncernens försäljningschef. 1924 inledde han samarbete med Gustaf Larsson för att starta biltillverkning i Sverige. 1926 bildades AB Volvo och Assar Gabrielsson utsågs till företagets VD, en tjänst han inte lämnade förrän 30 år senare. Till minne av Assar Gabrielsson bildades efter hans död forskningsstiftelsen Assar Gabrielssons fond. Stiftelsen delar årligen ut runt 3 miljoner kronor till forskare inom fältet klinisk cancerforskning. För mer information kontakta: Professor Gösta Granström, verkställande ledamot, Assar Gabrielssons fond för klinisk cancerforskning, telefon: 031-342 12 76, e-post: gosta.granstrom@orlss.gu.se Medicine doktor Johanna Andersson, telefon 031 – 342 25 81, 070-558 68 57: e-post: johanna.andersson@llcr.med.gu.se Elin Lindström Claessen Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03 e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Ämnen

  • Utbildning