Pressmeddelande -

Läckande metangas göder växthuseffekten

Klimatet i Arktis förändras. Isarna smälter, tundran och havsbottnarna tinar. Som en följd bubblar växthusgaser i form av metanhydrater upp ur de Sibiriska kusthaven.

Klimatförändringen i Arktis, och hur den påverkar läckaget av metangas till atmosfären, står i centrum vid ett öppet seminarium vid Göteborgs universitet.

Klimatförhållandena i Arktis har förändrats under de senaste årtiondena. Till de mest synliga förändringarna hör smältande isar, där havsistäcket i somras var det näst minsta på 30 år.

Orsaken är framför allt en ökad inströmning av varm luft och varmt havsvatten från söder - men förändringarna av det arktiska marina klimatet slår också tillbaka på oss i Nordeuropa. Arktis klimat påverkar utbytet av koldioxid mellan atmosfär och hav, styr oceanernas cirkulation, och reglerar jordens totala reflektion av solinstrålning.

Men kanske mest dramatiskt är att uppvärmningen kan leda till att metanhydrater bubblar upp ur de Sibiriska haven.

Fredag 21 november arrangerar forskningsplattformen Tellus vid Göteborgs universitet ett seminarium om klimatförändringarna i Arktis, med fokus på just metan.

Sibiriens tundra och stora, grunda kust tros rymma världens största lager av metanhydrater. Metan är en mycket stark växthusgas, och vid seminariet diskuteras risken för att dessa "metanbubblor" frigörs när havsbottnen och tundran tinar. På plats i Göteborg finns en av världens främsta experter på metan i Arktis: doktor Igor Semiletov, verksam vid Far Eastern Branch of´Russian Academy of Sciences i Ryssland och gästprofessor vid International Arctic Research Center, USA.

Igor Semiletov var huvudansvarig för sommarens internationella forskningsexpedition ISSS 08 utmed Sibiriens nordkust i Arktiska oceanen, ett samarrangemang med forskare från bland annat Göteborgs universitet. Vid seminariet presenteras det arktiska klimatsystemet genom att tidigare data jämförs med data inhämtade under sommarens expedition - bland annat just nya, observerade metanläckor utmed Sibiriens kust.

Medverkar gör också kemiprofessor Leif Anderson som presenterar hur klimatförändringarna redan påverkar flödet av växthusgaser i Arktis, samt oceanografiprofessor Göran Björk som redovisar de senaste förändringarna i istäcket och havstemperaturen.

Du är som journalist hjärtligt välkommen att bevaka seminariet.

Datum: Fredagen den 21 november
Tid: 10.00 (Kaffe serveras från kl 9.45.)
Lokal: Lyktan, Wallenberg konferenscentrum, Medicinaregatan 20A, Göteborg.
Arrangör: Tellus - Centrum för systemforskning om klimat och miljö vid Göteborgs universitet.

Kontakt
Leif G Anderson, professor i atmosfärsvetenskap, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet:
031-722 27 74
leifand@chem.gu.se

Göran Björk, professor i oceanografi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet:
031-786 28 58
gobj@gvc.gu.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg