Pressmeddelande -

Leukemiläkemedlet Ceplene godkänt av Europeiska kommissionen


Europeiska kommissionen har gett grönt ljus för försäljning av Ceplene, ett läkemedel som förebygger sjukdomsåterfall för patienter med akut myeloisk leukemi, AML. Bakom det nya läkemedlet står en forskargrupp från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

- Vi är glada över att EU-kommissionen har godkänt Ceplene eftersom vi tror att läkemedlet kan komma att förbättra överlevanden vid AML, säger professor Kristoffer Hellstrand som leder den forskargrupp vid Sahlgrenska akademin som tagit fram Ceplene.

De kliniska studier som legat till grund för godkännandet av Ceplene har genomförts i tio länder under ledning av docent Mats Brune vid hematologikliniken på Sahlgrenska sjukhuset.

- Hittills har cirka 360 patienter ingått i kliniska prövningar. Resultaten talar för att en AML-patient som behandlas med Ceplene har cirka 50 procent större chans att bli frisk från sin sjukdom, säger Mats Brune.

Initialt behandlas AML med cellgifter, vilket oftast leder till att sjukdomen inte längre kan påvisas. Men cirka 75 procent av patienterna får återfall, oftast inom ett till två år. Den enda behandling som hittills kunnat förebygga återfall är benmärgstransplantation, men eftersom få patienter kan transplanteras har det för flertalet drabbade saknats behandlingsalternativ.

- Vid AML är cellgiftsbehandling initialt mycket effektiv, men många patienter har kvar en liten mängd leukemiska celler trots denna behandling. Ceplene aktiverar flera typer av lymfocyter, som är en sorts vita blodkroppar i immunsystemet, så att de leukemiska celler som finns kvar kan elimineras. Därmed minskar risken för återfall, säger Kristoffer Hellstrand.

FAKTA AKUT MYELOISK LEUKEMI

AML är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna. Årligen drabbas ungefär 16000 inom EU, varav 350 i Sverige.

För mer information:

Professor Kristoffer Hellstrand, telefon: 0706-20 43 58, e-post: kristoffer.hellstrand@microbio.gu.se

Ulrika Lundin

informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-786 3869

mobiltelefon: 070-775 8851

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter, och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg