Pressmeddelande -

Majoriteten av 95-åringarna lider av psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är mycket vanliga bland riktigt gamla människor. En omfattande studie av 95-åringar i Göteborg visar att två-tredjedelar hade någon form av psykisk sjukdom. Resultaten presenteras i en avhandling från Sahlgrenska akademin. – Detta innebär ett stort lidande för de gamla, säger överläkare Anne Börjesson-Hanson som skrivit avhandlingen. Totalt 338 (263 kvinnor och 75 män) 95-åringar i Göteborg deltog i studien som inleddes 1996. Resultaten visar att två tredjedelar av 95-åringarna led av någon psykisk sjukdom. 52 procent hade en demenssjukdom, åtta procent en ångestsjukdom och tre procent en psykossjukdom. Demens var vanligare hos kvinnorna än hos männen, men vad gällde de andra psykiatriska sjukdomarna fanns ingen könsskillnad. Bland dem som inte var dementa hade nästan var tredje person depressions- eller ångestsjukdom, tillstånd som liksom demens innebär nedsatt livskvalitet. – Det är därför viktigt att upptäcka psykiska problem även bland de allra äldsta och också fortsätta forskningen inom detta område. Men det är ändå i detta sammanhang viktigt att betona att många av de gamla trots allt upplevde att de levde ett gott liv, säger Anne Börjesson-Hanson. Avhandlingen är skriven av: Överläkare Anne Börjesson-Hanson, telefon: 031–343 8650, 070–444 1059, e-post: anne.borjesson@neuro.gu.se Handledare: Professor Ingmar Skoog, telefon: 031–343 8640, e-post: ingmar.skoog@neuro.gu.se Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi Avhandlingens titel: Dementia and other mental disorders among 95-year olds Avhandlingen försvaras fredagen den 9 maj, klockan 13.00, V-husets aula, SU/Mölndal, Göteborg Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/9988 AV: Ulrika Lundin 031-786 3869, 070-775 8851

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg