Pressmeddelande -

Nytt läkemedel och kirurgi lovande behandling mot gist

Gastrointestinal stromacellstumör kommer ofta tillbaka och många patienter avlider trots upprepade operationer. Men patientens prognos blir bättre om kirurgin kombineras med det nya läkemedlet imatinib. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Gastrointestinal stromacellstumör (gist) ses ofta i magsäck och tunntarm. Tumören är inte mottaglig för cellgiftsbehandling eller vanlig strålbehandling. Men ökad kunskap om gist har de senaste åren förbättrat prognosen för många patienter, bland annat genom utvecklingen av läkemedlet imatinib. Läkaren Per Bümming visar i sin avhandling att det både är säkert och effektivt att ge läkemedlet till patienter med gist. – Vi vet nu mer om vad som driver de elakartade tumörcellernas tillväxt och vilka riskfaktorer som är viktiga. Med det nya målinriktade läkemedlet har prognosen förbättrats dramatiskt, säger Per Bümming. Imatinib är ett läkemedel som hämmar en mottagare som blivit överaktiv hos tumörcellen. Avhandlingen visar att operation av mycket stora tumörer kan få ett bättre resultat om patienten först behandlas med läkemedlet så att tumören krymper. Vid stor risk för återfall verkar det dessutom lovande att ge imatinib till patienter efter det att deras tumör opererats bort. I Västra Götalandsregionen har man tidigare räknat med drygt fem nya fall av gist per miljon invånare och år, men Per Bümmings undersökning visar att sjukdomen är tre gånger vanligare. Det är den första studien i sitt slag och den visar att 14,5 nya fall av gist upptäcks per miljon invånare och år. –Det är viktig information nu när det finns utökade möjligheter att behandla dessa patienter, säger Per Bümming. Avhandlingen är skriven av: Per Bümming, leg. läkare, telefon: 031-342 80 91, e-post: per.bumming@surgery.gu.se Handledare: Bengt Nilsson, telefon: 031- 342 80 93, e-post: bengt.e.nilsson@vgregion.se Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi Avhandlingens titel: Gastrointestinal stromal tumours – on diagnosis and treatment Avhandlingen försvaras fredagen den 5 maj, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Elin Lindström Claessen Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03 e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Ämnen

  • Utbildning