Pressmeddelande -

Psykologiskt krävande arbete kan leda till muskelbesvär

Eva Lundgren Eva.Lundgren@adm.gu.se Tel: 031-773 1081 Mobil: 0709-691014 Fax: 031-773 4354 Höga krav i arbetet och hög psykologisk arbetsbelastning kan vara kopplat till muskelbesvär i nacke, skuldra och rygg, visar ny avhandling. Doktoranden Pernilla Larsman har genomfört sitt avhandlingsarbete vid Arbetslivsinstitutet i Göteborg och Göteborgs universitet. Hon har utgått från enkätundersökningar bland anställda vid svenska industriföretag, äldre kvinnliga datoranvändare i fyra europeiska länder och anställda inom barn- och äldreomsorg i Sverige. I studierna testades relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och muskelbesvär. Resultaten presenteras i avhandlingen On the relation between psychosocial work environment and musculoskeletal symptoms: A structural equation modeling approach. – Det finns en koppling mellan upplevelsen av krav i arbetet och psykologisk arbetsbelastning och muskelbesvär i nacke, skuldra och rygg. Upplevd stress och trötthet kan vara viktiga mekanismer för uppkomsten av muskelbesvär, säger Pernilla Larsman som hoppas att forskningen kan leda till förändringar inom arbetslivet. – Det handlar om att se över den psykologiska arbetsbelastningen och att se till att faktorer som leder till stress ligger på rimliga nivåer, säger Pernilla Larsman. Avhandlingens titel: On the relation between psychosocial work environment and musculoskeletal symptoms: A structural equation modeling approach Fakultetsopponentens namn: Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborg Tid och plats för disputation: Fredagen den 5 maj 2006, kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg Avhandlingsförfattare: Pernilla Larsman, tel. 031-773 1672(arb.) e-post:.pernilla.larsman@psy.gu.se Svenbo Johansson, avdelningsdirektör Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Besöksadress: Skanstorget 18 Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg tel. 031-773 1022

Ämnen

  • Utbildning