Pressmeddelande -

Studier av råttor kartlägger gener bakom livmoderkroppscancer

Studier av livmoderkroppscancer hos råttor kan förbättra behandlingen av cancersjuka kvinnor. Forskning vid Göteborgs universitet har kartlagt de gener som bidrar till utvecklingen vid livmoderkroppscancer, vilket på sikt kan göra att tumörer upptäcks tidigare.

Cancer är en sjukdom som beror på förändringar i kroppens gener och DNA, där cellens normalt fungerande tillväxtkontroll sätts ur spel och cellen börjar dela sig ohämmat, vilket bildar tumörer. I forskningen om cancer används olika modellsystem, där en av de vanligaste bygger på celler från råttstammar.

Forskare vid Göteborgs universitet har nu tagit fram ett modellsystem för livmoderkroppscancer i råtta, något som tidigare saknats. Modellen ökar kunskaperna om hur cancerformen uppstår hos människor och är ett steg på vägen för att hitta generna bakom sjukdomen.

Eftersom livmoderns uppbyggnad är likartad hos råtta och människa är råttan är en utmärkt modell för att studera livmoderkroppscancer. I sin avhandling har Emma Samuelson, uppvuxen på Brännö i Göteborgs skärgård, kunnat identifiera och karaktärisera ett antal målgener som bidrar till tumörutvecklingen i denna cancerform.

Att veta vilka genförändringar som sker är avgörande för att veta vilken behandling som bör sättas in. I avhandlingen studeras också de biologiska processer som ligger bakom utveckling av cancer i kroppens mjukdelar, så kallad fibrosarkom.
Slutsatsen är att råttmodeller mycket väl kan användas för hitta nya angreppspunkter i riktad behandling av cancer.

Avhandlingen Analyses of Rat Tumor Models for DMBA-induced Fibrosarcoma and Spontaneous Endometrial Carcinoma försvaras vid en disputation den 20 november.

Kontakt
Emma Samuelsson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet:
emma.samuelson@cmb.gu.se
031-343 65 27
0704-806464

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg