Pressmeddelande -

Toppbetyg till Göteborgs universitets forskarskolor

Göteborgs universitets forskarskolor får mycket gott betyg i HSV:s senaste utvärdering. Högskoleverket (HSV) har utvärderat landets 16 forskarskolor. Forskarskolorna inrättades efter regeringens forskningsproposition 2000 och startade 2001. Skolorna har drivits i samarbete mellan flera lärosäten, där ett universitet eller högskola har stått som värd. Syftet med forskarskolorna var att höja kvaliteten i forskarutbildningen och stimulera samarbeten mellan olika ämnesområden och lärosäten. Generellt är HSV:s bedömargrupp mycket nöjda med hur forskarskolorna har utvecklats. Göteborgs universitet är värd för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik och en i språkteknologi. Bägge får mycket gott betyg i HSV:s utvärdering. Forskarskolan i genomik och bioinformatik är inriktad på studiet av arvsmassa och forskning kring datorberäkningar för att analysera molekylärbiologiska data. HSV:s bedömning är att forskarskolan fungerar mycket bra. ”Bedömargruppen anser att forskarskolan har bedrivit en mycket aktiv och framgångsrik verksamhet som svarar mot de förväntningar som ställts på den. Forskarskolan har haft en tydlig vision för att bygga upp en ny typ av mångdisciplinär och internationell forskarutbildningsmiljö.” Även forskarskolan i språkteknologi (GSLT) får beröm av HSV som bland annat anser att den har bidragit till att utveckla konceptet med forskarskolor: ”GSLT präglas av hög ambition och hög kvalitet. GSLT har också vidareutvecklat forskarskolkonceptet på ett innovativt sätt och det i flera avseenden. Forskarutbildningen präglas av en internationellt unik bredd på kursutbudet, av former för samvaro och nätverkande som upplevs som positiva av de forskarstuderande och av ett påtagligt engagemang från samtliga inblandade. (…) Inom området språkteknologi har således den nationella forskarskolan gett ett klart mervärde för svensk forskarutbildning.” – Forskarskolan har inneburit en stor skillnad för doktoranderna. Tidigare fanns de utspridda i hela landet och det var lite samverkan, men nu samlas doktorander från hela landet i forskarskolan och det är naturligt att samarbeta. För Språkteknologin, som har varit ett relativt litet ämne i Sverige, betyder forskarskolan väldigt mycket, säger Robin Cooper, föreståndare för forskarskolan i Språkteknologi vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitet är även partneruniversitet i ytterligare två forskarskolor: Management och IT med Uppsala universitet som värd samt forskarskolan i materialvetenskap med Chalmers som värd. Även dessa får genomgående gott betyg. Ladda ner rapporten på www.hsv.se AV: Henrik Axlid 031-786 20 21. 0734-04 20 21

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg