Pressmeddelande -

Två hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin 2008

Sahlgrenska akademin styrelse har utsett forsknings- och utvecklingschef Conny Persson och hjärtforskare Stephen G. Young till hedersdoktorer 2008. De promoveras vid Göteborgs universitets promoveringshögtid den 24 oktober. Ett hedersdoktorat vid Sahlgrenska akademin är ett bevis på stor uppskattning av framstående vetenskapliga eller andra insatser inom akademins kompetensområde. Sahlgrenska akademin har i år utsett forsknings- och utvecklingschef Conny Persson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den amerikanske hjärtforskaren Stephen G. Young vid University of California Los Angeles (UCLA) till medicine hedersdoktorer. Conny Persson (f. 1945) Conny Persson utses till medicine hedersdoktor för sitt ovärderliga engagemang och sin stora skicklighet i att knyta Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset närmare varandra. Hans djupa förståelse för utbildningens och forskningens behov gör samverkan mellan våra båda organisationer till en framgångsfaktor. Conny Persson har i sin anställning inom sjukvården haft ett mycket nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Under de senaste 15 åren har han varit adjungerad ledamot i många av Sahlgrenska akademins, och tidigare medicinska fakultetens, ledningsorgan och arbetsgrupper. Han har lagt ned ett betydande arbete i att utveckla samverkan mellan fakulteten och sjukvården i Västa Götaland. Hans insats för undervisning och forskning genom ALF-avtalen, som är avtal om statens ersättning för läkarutbildning och forskning till universitetssjukhusen, har varit av utomordentligt stor betydelse för universitetet. Conny Persson är född i Göteborg och avlade en pol mag-examen vid Göteborgs universitet 1971. Härefter fick han sin första anställning inom Göteborgs sjukvård. Under perioden 1989–1994 var han sjukhuschef för Östra sjukhuset i Göteborg. Mellan 1994 och 1997 var han avdelningschef vid hälso- och sjukvårdskansliet inom Göteborgs sjukvård. Sedan 1997 är han forsknings- och utvecklingschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stephen G. Young (f. 1952) Stephen G. Young utses till medicine hedersdoktor för att han är ett föredöme i sitt stora engagemang i forskning och träning av yngre medarbetare. Hans utmärkta kommunikativa och analytiska förmåga är en inspirationskälla för kollegorna vid Sahlgrenska akademin och han har generöst delat med sig av sin kompetens. Stephen G. Young är en pionjär i utvecklandet av djurmodeller för sjukdomar som åderförkalkning och cancer. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och blivit utsedd till ”one of the top physicians in the USA 2003”. Han har varit ledare för ett forskningsprogram sponsrat av National Heart Lung and Blood Institute som genererat tusentals knockoutmutationer i embryonala stamceller hos möss som nu används av forskare världen över, inklusive forskare vid Sahlgrenska akademin. Stephen G. Young utbildades vid Princeton University och avlade 1978 medicine doktorsexamen vid Washington University i St Louis. Härefter tjänstgjorde och specialistutbildade han sig i kardiologi vid University of California San Fransisco och San Diego. Under perioden 1993 till 2004 var han chef för Cardiology Research vid San Fransisco General Hospital. 1996 blev han professor och han är nu sedan fyra år tillbaka chef för Cardiovascular Research Institute vid University of California Los Angeles. För mer information kontakta: Dekanus Olle Larkö, telefon: 0706–321 230, e-post: olle.larko@sahlgrenska.gu.se För bilder på Conny Persson och Stephen G. Young kontakta Ulrika Lundin, ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se Ulrika Lundin Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Telefon: 031-786 3869, 070-775 8851 e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter, och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg