Pressmeddelande -

Vaccin mot TBC ger skydd även för vuxna

Nya immunologiska analyser talar för att vaccination mot tuberkulos är verksamt även vid vaccination av vuxna. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

De flesta studier på tuberkulosvaccinet har gjorts på barn, och dessa har visat god effekt särskilt mot allvarliga former av sjukdomen. Däremot har effekten på vuxna ifrågasatts. De nya resultaten ger stöd även för upprepad vaccinering av vuxna ett antal år efter en tidigare vaccination.

- De använda immunologiska analyserna behöver dock utvärderas ytterligare innan vi helt kan förlita oss på dem, säger specialistläkare Harald Fjällbrant som skrivit avhandlingen.

Studierna gjordes för att försöka besvara frågor från läkare och annan sjukvårdspersonal om skyddsaspekter avseende tuberkulos. De i studierna använda immunologiska analyserna är en genväg till bedömningen av vaccinationseffekten jämfört med att på sikt värdera den verkliga skyddseffekten, vilket fordrar uppföljning av 1000-tals personer under flera år i en omgivning med mycket tuberkulossmitta.

Enligt aktuella beräkningar insjuknar cirka nio miljoner människor varje år i tuberkulos, varav en och en halv miljon avlider. I Sverige drabbas cirka 500 personer årligen, främst personer med anknytning till länder med hög tuberkulosförekomst. Det finns effektiva läkemedel mot sjukdomen, men behandlingstiden är lång och problemen med motståndskraftiga bakterier ökar. Vaccinet mot tuberkulos, BCG, som förr kallades för calmette-vaccin, togs fram 1921 och är fortfarande det enda tillgängliga vaccinet. BCG har som bäst en 80-procentig skyddseffekt, men vaccinationseffektens varaktighet är sannolikt begränsad och några säkra bevis för en skyddseffekt av upprepad vaccination finns inte. I Sverige vaccineras huvudsakligen invandrarbarn och personer med yrken som ökar smittrisken för tuberkulos.

I avhandlingen ingår även analyser av det så kallade tuberkulintestet, ett hudtest som används för att påvisa tuberkulossmitta, men som även använts för att värdera immuniteten mot tuberkulos. Studien visar ett samband mellan tuberkulinreaktionen hos vaccinerade och de immunologiska skyddsmarkörerna, även om bedömningen är osäker på individnivå.

- Hos individer som utsatts för smitta under längre tid, särskilt av hushållskontakter, påvisar ett positivt tuberkulintest däremot en ökad risk att utveckla tuberkulos, säger Harald Fjällbrant.

För information kontakta:

Specialistläkare Harald Fjällbrant, telefon: 073-73 89 400, e-post: harald.fjallbrant@lungall.gu.se

Handledare:

Professor Malin Ridell, telefon: 031-786 6227, e-post: malin.ridell@microbio.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, i samarbete med institutionen för biomedicin

Avhandlingens titel: BCG vaccination and the tuberculin skin test in a country with low prevalence of tuberculosis. Epidemiological and immunological studies in healthy subjects

Avhandlingen är försvarad.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/18321

Ulrika Lundin

Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-786 3869, 070-775 8851

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter, och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg