Pressmeddelande -

Välkommen till en paneldebatt om klimatet kring Östersjön

PRESSINBJUDAN Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Den 22-23 maj äger den internationella klimatkonferensen Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin rum i Göteborg. På konferensen presenteras resultat som visar pågående liksom förväntade klimatförändringar i Östersjöområdet. Konferensen avslutas med en paneldebatt, där forskare, politiker och andra intressenter diskuterar frågor som klimatförändringens konsekvenser för Östersjöområdet, samspelet mellan forskningen, politiken och pressen samt hur vetenskapliga rön kan leda till miljömedvetna handlingar. Paneldebatten äger rum: Tisdagen den 23 maj kl 11.00 i Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg Deltar i panelen gör: • Sirpa Asko-Seljävaara, Member of the Finnish Parliament, Finland • Lennart Bengtsson, University of Reading, United Kingdom • Anne Christine Brusendorff, HELCOM Executive Secretary, Finland • Heike Imhoff, Head of German delegation to HELCOM, Germany • Annika Söderpalm, Journalist, Sweden; moderator of the panel discussion • Andres Tarand, Member of European Parliament, Estonia • Gerald Traufetter, Science editor of the weekly magazine "Der Spiegel", Germany • Hans von Storch, BACC SSC chair, GKSS Research Centre, Germany • Maciej Zalewski, Director of the European Regional Eco-hydrology Centre under the auspices of UNESCO, Lodz, Poland Media är hjärtligt välkomna att komma och lyssna, samt att själva ställa frågor till panelen. Det finns även möjlighet att delta under måndagens program, kontakta i så fall undertecknad. Bakom arrangemanget står BALTEX (Baltic Sea Experiment) och HELCOM (The Baltic Marine Environment Protection Commission). Värd är Göteborgs universitet. Läs mer om konferensen på: http://www.science.gu.se/aktuellt/Aktuellt+Detalj/?eventId=9201 För mer information, kontakta: Anders Omstedt, professor i geosfärsdynamik vid Göteborgs universitet Tel: 031-773 2881 Camilla Carlsson, pressinformatör Tel: 031-773 2864, 0701- 46 39 61

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland

Relaterade event