Pressmeddelande -

Världsforskare i välfärdssjukdomar kongressar i Göteborg


European Society of Atherosclerosis (EAS) har beslutat lägga sin årliga konferens till Göteborg år 2011. EAS:s årliga konferenser samlar omkring 3 000 forskare inom ämnesområdet ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar.

Hjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken som orsakar fler dödsfall än alla tumörsjukdomar tillsammans. Ateroskleros, eller åderförfettning, är den helt dominerande orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför en viktig händelse, både för vetenskapen och för hälso- och sjukvård, när nu denna konferens kommer till Göteborg.

- Konferensen 2011 kommer att fokusera på att föra ut nya forskningsrön i praktisk sjukvård och att hitta nya terapeutiska principer, säger professor Olov Wiklund som är ordförande för konferensen.

Professor Jan Borén, i styrelsen för EAS, framhåller också att inom forskningen kring ateroskleros finns en intensiv samverkan mellan experimentell forskning och klinik, och att detta samspel är grunden för många av de framsteg som gjorts under senare år. Konferensen kommer därför också att spegla aktuell forskning på basal experimentell, molekylär och genetisk nivå.

Kontaktpersoner:
Professor Olov Wiklund, Wallenberglaboratoriet
Professor Jan Borén, Wallenberglaboratoriet
Lennart Johansson, Göteborg Convention Bureau, 0703-200 271

AV: Eva Sjögren Nilsson
031-342 4205

http://www.medicine.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj?contentId=811198

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg