Pressmeddelande -

Viktigare för endabarn vara mer framgångsrika på jobbet


Endabarn är mer angelägna om att vara framgångsrika på jobbet än de som har vuxit upp tillsammans med syskon. Det visar nationalekonomen Elina Lampi i sin doktorsavhandling.


Elina Lampi har undersökt om de som har syskon skiljer sig från dem som är endabarn när det gäller hur viktigt man tycker det är med relativ inkomst och framgång på arbetet.

Hon har också undersökt om ens plats i syskonskaran, det vill säga om man är äldsta, mellan- eller yngsta barnet, påverkar hur viktigt man upplever att det är att vara mer framgångsrik på sitt arbete och att inte tjäna mindre pengar än föräldrar, vänner och syskon.

 

Studiens starkaste resultat är att endabarn upplever det viktigare att känna sig mer framgångsrika och att inte tjäna mindre än föräldrar och vänner, än vad de som har bott med sina syskon gör.

- Det är alltså mer avgörande om en individ har delat sin barndom med syskon eller inte, än själva platsen i syskonskaran. Däremot, ju fler syskon man vuxit upp med, desto viktigare är det för individen att vara mer framgångsrik på arbetet och inte tjäna mindre än referensgrupperna, säger Elina Lampi.

Studien visar också att individer som själva upplever att deras föräldrar ofta jämförde dem med syskonen under uppväxttiden, bryr sig mycket mer än andra om sin framgång och inkomstnivå jämfört med föräldrar, vänner och syskon. Hur ofta föräldrar jämför sina barn har alltså betydelse för hur viktigt de som vuxna tycker att deras relativa position gentemot andra är.

- Intressant nog finner vi att dessa personer idag, som vuxna, i genomsnitt har lägre personlig inkomst än de som inte upplever att de ofta blivit jämförda med sina syskon. Våra resultat visar att uppväxtförhållanden och huruvida man har syskon eller inte, påverkar hur mycket människor bryr sig om relativa jämförelser i arbetsmarknadsrelaterade frågor. Det kan i sin tur påverka människors val när det gäller utbildning och yrken, säger Elina Lampi.

Studien genomfördes som en enkätstudie till ett slumpmässigt urval av individer boende i Sverige och den innehöll två olika åldersgrupper, 25- och 40-åringar. Medförfattare är nationalekonomen Katarina Nordblom.

Elina Lampis avhandling innehåller sex olika studier och spänner över flera områden inom nationalekonomi, såväl beteendeekonomi som miljö-, kultur- och hälsoekonomi.

Avhandlingens författare: Elina Lampi
Studiens titel: Money and success - Sibling and birth-order effects on positional concerns
Abstract och artikel
Avhandlingens titel: Individual Preferences, Choices, and Risk Perceptions - Survey Based Evidence
Institution: Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborg universitet
Tid och plats för disputationen: Torsdag 5 juni kl 10, sal E44, Vasagatan 1
För ytterligare information kontakta:
Elina Lampi
031 786 13 93
elina.lampi@economics.gu.se

 

 

Handledare:
Katarina Nordblom
031 786 13 38
katarina.nordblom@economics.gu.se

 

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/nyheterdetalj/?contentId=809589

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg