Pressmeddelande -

Viktigt bestämma energibehovet hos underviktiga patienter med KOL

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att underviktiga KOL-patienter med samma sjukdomsgrad kan ha olika energiförbrukning. KOL-patienters energibehov bör därför värderas individuellt. Avhandlingen visar att energiförbrukningen varierade i hög grad hos 20 underviktiga patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det gällde både energiförbrukning vid vila och den totala energiförbrukningen. Att veta hur mycket energi en patient behöver är avgörande när sjukvården ska ge individanpassade kostråd. Detta är högst aktuellt för KOL-patienter eftersom hälften av dem är undernärda. Tidigare har forskarna trott att alla underviktiga KOL-patienter gör av med mer energi vid vila än vad friska människor gör. Avhandlingen visar att detta inte gäller alla underviktiga KOL-patienter. – För att få den bästa bilden av patienternas energibehov bör man mäta varje enskild patient under standardiserade förhållande, säger klinisk näringsfysiolog Frode Slinde, som skrivit avhandlingen. Avhandlingen visar också att patienternas nivå av fysisk aktivitet varierade stort trots att alla patienter hade samma grad av nedsättning av lungfunktionen. Patienten som gjorde av med minst energi förbrukade 1,2 gånger viloenergiförbrukningen, medan den patienten som gjorde av med mest energi förbrukade 1,8 gånger viloenergiförbrukningen. – Energin som går åt till fysisk aktivitet är tyvärr svår att mäta eller uppskatta med dagens metoder, säger Frode Slinde . Frode Slinde visar också att energiförbrukningen inte nödvändigtvis ökar om patienten börjar rehabilitering hos sjukgymnast. Sex av tio patienter förbrukade mindre energi under sjukgymnastikperioden jämfört med en period utan sjukgymnastik. Detta kan bero på att sjukgymnasten lär patienterna att leva på ett mer energisnålt sätt, både vad gäller andning och fysisk rörelse. – Vi planerar nu ytterligare studier för att klarlägga KOL-patienters energibehov eftersom det är grunden för en individuell kostbehandling, säger Frode Slinde. Avhandlingen är skriven av: Klinisk näringsfysiolog Frode Slinde, telefon: 031–773 37 23, e-post: frode.slinde@nutrition.gu.se Handledare: Professor Lena Rossander-Hulthén, telefon: 031–773 37 14, e-post: lena.hulthen@medfak.gu.se Professor Sven Larsson, telefon: 031–342 31 48, e-post: sven.larsson@lungall.gu.se Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för klinisk näringslära Avhandlingens titel: Body Composition and Energy Expenditure in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Avhandlingen försvaras fredagen den 1 oktober, klockan 9.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet telefon: 031–773 38 69, mobiltelefon: 070–775 88 51, e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Ämnen

  • Utbildning