Pressmeddelande -

Volvo Group ny Senior Partner

Handelshögskolan i Göteborg har fått Volvo Group som ny Senior Partner inom sitt Program för Partnerskap. Som Senior Partner kommer Volvo nu att få en ännu närmare kontakt med Handelshögskolans forskare och studenter. Handelshögskolan och Volvo har under många år samverkat i olika projektformer och känner varandra väl. När man nu formerar sin relation i ett fastare partnerskap öppnas ännu fler möjligheter för Volvo Group och Handelshögskolan att fördjupa sitt samarbete. - Volvo Group är ett kunskapsföretag. Därför vill vi gärna ha den teoretiska världens syn på om vi kan göra något på annat vis, säger Volvo Groups finanschef Stefan Johnsson, och fortsätter: Både företag och högskola vinner på att gifta ihop teori och praktik, men det förutsätter att man släpper in varandra på sin respektive arena. Handelshögskolans Program för Partnerskap har funnits sedan 1999 och har tagit fasta former i ett omfattande program med tjänster och kunskapsutbyte. Målet är att stärka såväl de medverkande företagen som Handelshögskolan - och därmed stärka Västsveriges ställning både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Genom Professional Updates och Executive Seminars erbjuds kompetensutveckling för den egna organisationen och genom Career Service kan Volvo Group rekrytera kompetenta studenter från Handelshögskolan. - Volvo Group är en viktig aktör i regionen och i världen. Vi är därför mycket glada att man nu knutit en närmare kontakt med oss genom sitt Senior Partnerskap, säger Annelie Dagerklint Jagler, ansvarig för Program för Partnerskap. För ytterligare information kontakta: Annelie Dagerklint Jagler, telefon 031-773 5523, 0709-22 66 83, e-post annelie.dagerklint@handels.gu.se Mer information om Program för Partnerskap finns på www.handels.gu.se/partner Av Maria Norrström, informatör Telefon: 031-773 12 47, mobil: 0709-22 66 89 E-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se

Ämnen

  • Utbildning