Gå direkt till innehåll
Lupp-undersökningen ställer frågor till ungdomar inom en rad olika områden.
Lupp-undersökningen ställer frågor till ungdomar inom en rad olika områden.

Nyhet -

Ny undersökning i Göteborgsregionen: Så upplever ungdomar pandemin, trygghet, hälsa, skola, fritid, arbete och framtid

Nästan var fjärde elev i åttan upplever att livet blivit lite eller mycket sämre under pandemin. Bara 60 procent av tjejerna uppger att de mår bra. Det visar ungdomsundersökningen Lupp.

Nio kommuner genomförde hösten 2020 den nationella ungdomsenkäten Lupp i samarbete med Göteborgsregionen (GR). Frågorna spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas livssituation. Enkäten vänder sig till elever i årskurs 8 och i några av kommunerna även ungdomar på gymnasiets år 2.


Några resultat i de nio kommunerna (resultaten finns även att ta del av kommunvis):

  • Nästan var fjärde åttondeklassare uppger att livet som helhet blivit lite eller mycket sämre jämfört med hur det var före coronapandemin. Det som de i första hand upplever har försämrats är möjligheten till extrajobb/sommarjobb. På andra plats kommer fritiden och på tredje den psykiska hälsan (i båda fallen är detta saker som tjejer framför oftare än killar). En del ungdomar uppfattar dock att delar av livet har förändrats till det bättre, exempelvis den fysiska hälsan och relationen till familjen.

  • Bara 60 procent av tjejerna i årskurs åtta uppger att de mår åtminstone ganska bra, och bara var femte svarar mycket bra, att jämföra med nästan hälften av killarna. Det vanligaste regelbundna hälsobesväret uppges vara stress (bland både tjejer och killar men vanligare bland tjejer). Även nedstämdhet och sömnproblem är relativt utbrett (också mest hos tjejerna).

  • Bara 3 av 10 tjejer i åttan uppger att de alltidär trygga i skolan (detsamma gäller cirka hälften av killarna). Varannan tjej i årskurs 8 upplever otrygghet i vardagen. De miljöer som flest ungdomar uppfattar som otrygga är stan/centrum och kollektivtrafiken. Lite mer än var fjärde åttondeklassare uppger sig ha blivit utsatt för brott eller hot om brott under det senaste halvåret.

  • Drygt hälften av ungdomarna i årskurs 8 uppger att de känner till rättigheterna i barnkonventionen men bara ungefär var fjärde svarar att de vet vad den kan innebära för dem själva i praktiken.

  • Nästan varannan åttondeklassare uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen där de bor. Här kan Lupp vara ett bra underlag om kommunen bjuder in ungdomar att tillsammans med tjänstepersoner och politiker prata om hur ungdomar upplever sin vardag. Vad fungerar bra och vad behöver förändras?

Fler resultat från undersökningen finns här: www.goteborgsregionen.se/lupp.


Om Lupp

Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner och regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Hösten 2020 genomfördes Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.


Kontaktpersoner

Ale
Tommy Westers Andersson, tommy.westers-andersson@ale.se

Härryda
Maija Grotteborn, maija.grotteborn@harryda.se

Kungsbacka
Jacob Leuchovius, jacob.leuchovius@kungsbacka.se

Kungälv
Johan Sjöholm, johan.sjoholm@kungalv.se

Lilla Edet
Sofia Enström, sofia.enstrom@lillaedet.se

Mölndal
Kim Henriksson, kim.henriksson@molndal.se

Partille
Martin Wramsby, martin.wramsby@partille.se

Stenungsund
Carina Johansson Strandberg, carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Tjörn
Jessica Dahlström, jessica.dahlstrom@tjorn.se

Göteborgsregionen, FoU i Väst
Åsa Nilsson, asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se
Mobil: 0709-80 46 27

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Märit Malmberg Nord

Märit Malmberg Nord

Presskontakt Kommunikatör Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst 0761-33 33 36

13 kommuner som arbetar tillsammans

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen (GR)
Anders Personsgatan 8
416 64 Göteborg