Gå direkt till innehåll
​Få studier om insatser för dem som vill sluta köpa sex

Pressmeddelande -

​Få studier om insatser för dem som vill sluta köpa sex

Tillgången till frivilliga psykosociala insatser för personer som vill sluta köpa sexuella tjänster (Kast-mottagningar) är i stort sett världsunikt för Sverige. Enligt ett mindre antal svenska studier upplever brukarna att deras destruktiva sexuella beteenden och psykiska ohälsa har minskat av sådana insatser, men det behövs mer forskning om metoder och effekter. Det visar en nyskriven litteraturöversikt från FoU i Väst.

Så kallade KAST-mottagningar (Köpare Av Sexuella Tjänster) tillhandahåller frivilliga psykosociala insatser för personer som vill sluta köpa sexuella tjänster. Kast-mottagningar organiseras inom socialtjänsten och finns i Göteborg, Stockholm, Malmö (Evonhuset), Västerås, Karlstad och Umeå.

Sverige långt framme

Synen på sexualitet varierar stort över världen och Sverige utmärker sig genom att länge ha utvecklat ett medvetet arbete inom detta område. I Sverige har vi sett hur sexualiteten hänger samman med människors mest basala livsförutsättningar, och vi ligger internationellt sett långt framme med främjande och förebyggande arbete. När problem ändå uppstår, har samhället också ansträngt sig för att kunna möta dessa på olika sätt.

FoU i Väst har med stöd från Folkhälsomyndigheten gjort en litteraturöversikt över i vilken omfattning psykosociala insatser erbjuds köpare av sexuella tjänster, och vilken forskning som finns om sådana insatser, såväl nationellt som internationellt. Det har nu resulterat i rapporten ”Psykosociala insatser till köpare av sexuella tjänster – en begränsad kartläggande litteraturöversikt”.

Uppföljning av effekter saknas

Litteraturöversikten visar att det finns få vetenskapliga studier som beskriver verksamheter som erbjuder psykosociala insatser till köpare av sexuella tjänster. Det finns inte heller systematiska uppföljningar av verksamheternas eller insatsernas effektivitet.

Den information som finns, och som den här litteraturöversikten baseras på, visar att utbudet av psykosociala insatser och behandling för personer som köper sexuella tjänster är mycket begränsat. Verksamheter av samma typ som Kast, som erbjuder psykosociala insatser brukare självmant kan söka upp, finns i stort sett bara i Sverige.

Insatser i syfte att motverka denna målgrupps riskbeteende kan stärka deltagarnas psykiska hälsa så väl som förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Det behövs dock systematiska uppföljningar av de verksamheter som finns och mer forskning om insatsernas effektivitet.

Bidra med kunskap

Rapporten riktar sig till alla som är intresserade av socialt arbete och specifikt till dem som arbetar inom områden där frågor om (destruktiv) sexualitet är aktuella. Förhoppningen är att den kan bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Ladda ner rapporten Psykosociala insatser till köpare av sexuella tjänster

Kontaktperson på GR: Malin Isaksson, 0708-32 15 12, malin.isaksson@goteborgsregionen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Presskontakt

Eva-Lena Hedvall

Eva-Lena Hedvall

Presskontakt Kommunikationsstrateg Förbundsledning 031-335 51 28
Matilda Nilsson

Matilda Nilsson

Presskontakt Kommunikatör Utbildning
Märit Malmberg Nord

Märit Malmberg Nord

Presskontakt Kommunikatör Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst 0761-33 33 36

Julia Engström

Presskontakt Kommunikatör Miljö och samhällsbyggnad
Karin Alm

Karin Alm

Presskontakt Strategisk kommunikatör Utbildning 031-335 5106

Karin Rebas

Presskontakt strategisk kommunikatör 0733-84 26 75
Gunnel Rydberg

Gunnel Rydberg

Presskontakt Kommunikatör Förbundsledning 031-335 50 74

13 kommuner som arbetar tillsammans

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen (GR)
Anders Personsgatan 8
416 64 Göteborg
Sweden