Pressmeddelande -

Minimeringsmästarna minskar avfallet med 30%

Nära 250 hushåll i 50 av landets kommuner deltar i Minimeringsmästarna Sverigekampen. Tävlingen som startade i oktober och pågår i ett år har nu nått sin mitt och de tävlande hushållen har hittills minskat sitt avfall med hela 30%.

Hushållen som tävlar i Minimeringsmästarna har sedan tävlingens start i oktober inspirerats på tematräffar och gjort utmaningar för att leva mer hållbart och minska sina avfallsmängder. Bakgrunden är klimatkrisen i kombination med en ohållbar resursförbrukning. Sverige konsumerar som om det fanns mer än fyra jordklot i stället för ett enda. Som en följd uppstår nästan ett halvt ton avfall per person varje år.

Inför tävlingens start vägde alla hushåll sitt avfall. Nu när halva tävlingstiden gått har deltagarna vägt igen. Resultatet? En minskning av avfallsmängderna på totalt 30 %.

– Vi är enormt stolta och imponerade av hushållen i tävlingen, säger projektledaren Hanna Hellström, Göteborgsregionen. När man tittar närmare på vilka avfallsslag som minskat mest är det extra roligt att se att det är restavfallet som står för den största minskningen på hela 40% fortsätter hon.

Jämnt i toppen

I tävlingen tävlar både enskilda hushåll och kommuner. Vid halvtidsavstämningen ligger ett tiotal hushåll och trängs i toppen. Hushållen samlar poäng genom avfallsminskningar, genomförande av utmaningar och deltagande.

– Allt kan hända! Det är otroligt jämnt i toppen och varje liten poäng kommer spela roll ända fram till mållinjen säger Hanna Hellström

En av kommunerna i toppen är Örebro. Varför de ligger i topp tror Mona Örn, planerare i Örebro, beror på de deltagande hushållens stora engagemang och vilja att lära sig mer.

– I Örebro valde vi ut en bra blandning av hushåll som redan var engagerade samt några som önskade att bli bättre och hade viljan och drivet att förbättra sig. Hushållen blir peppade av varandra, säger Mona Örn.

Mona Örn tror också att kommunens intresse i frågorna har bidragit.

– ­Jag tror och hoppas också att de tävlande hushållen i Örebro känner att vi som kommun och organisatör av tävlingen själva har ett stort driv och att våra träffar ger kunskap och energi att ta tag i utmaningarna.

Tävlingen fortsätter med fokus på delande och textil

Minimeringsmästarna har två teman kvar att ta sig an, tema delande och tema textil. Inom dessa teman får hushållen utmana sig själva att bryta normer genom att testa olika typer av delningsekonomi, men också öva på att vara kreativa med textil som de redan har hemma. Tävlingen engagerar hela familjen och det finns specifika utmaningar som riktar sig till barn.

De tävlande hushållen delar med sig av hur de tar sig an utmaningarna på sociala medier och inspireras av varandra. Goda exempel lyfts upp av tävlingsarrangörer och lokala organisatörer

– Sociala medier är en guldgruva med inspiration för att på ett enkelt sätt leva mer hållbart. De tävlande hushållen i Minimeringsmästarna delar regelbundet med sig av bra tips och idéer. Även den som inte deltar i den stora tävlingen har möjlighet att bli en digital Minimeringsmästare genom att ta sig an utmaningarna och visa upp sitt resultat på sociala medier, säger Julia Engström, kommunikatör för Minimeringsmästarna.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en tävling där ca 250 hushåll från ca 50 av svenska kommuner tävlar om att minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett års tid. Deltagande hushåll får under tävlingsåret lära sig mer om olika teman och genomföra utmaningar som ska bidra till förändrat beteende. Tävlingen startade hösten 2021 och avslutas 16 oktober 2022.

Tävlingen drivs av Göteborgsregionen och finansieras av Avfall Sverige.


Kontakt

Elin Svensson

Projektledare Minimeringsmästarna

Elin.svensson@goteborgsregionen.se

031-335 51 46

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • göteborgsregionens kommunalförbund (gr)
  • hållbar konsumtion
  • miljö
  • minimeringsmästarna
  • avfall

Regioner

  • Skåne

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Kontakter

Julia Engström

Presskontakt Kommunikatör Miljö och samhällsbyggnad

Relaterat innehåll