Gå direkt till innehåll
Ny kunskapsbank om ungdomars cannabisanvändning

Pressmeddelande -

Ny kunskapsbank om ungdomars cannabisanvändning

 

Cannabis är den narkotika som missbrukas mest. Drogvaneundersökningar visar att svenska ungdomar har minskat alkoholdrickandet, men samtidigt ökat cannabisbruket.

-  Det är allvarligt. Senare års forskning har visat att cannabis sätter ned hjärnans funktioner inom en rad områden. Särskilt påtagligt är detta bland ungdomar, säger Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete och verksam vid FoU i Väst/GR.

Samtidigt finns internationellt starka krafter som verkar för en mindre restriktiv hållning. Cannabis omgärdas också av en mängd myter som förminskar riskerna och romantiserar användningen.

-  Att arbeta mot cannabis kräver därför god kunskap om såväl drogens effekter som drogpositiva kulturer. Och kunskapen måste omsättas i praktiken, säger Torbjörn Forkby.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har han tillsammans med Solveig Olausson och Russell Turner vid FoU i Väst/GR sammanställt aktuell forskning i en rapport som riktar sig till dem som arbetar med eller vill veta mer om cannabis.

Rapporten spänner över en rad frågor. Hur omfattande är bruket? Skadeverkningar? Riskgrupper?Vilka (sub)kulturella sammanhang medverkar till bruket? Vilka förebyggande insatser finns och vad verkar fungera? Vilka behandlingsmetoder finns och vad fungerar?

-  Vår förhoppning är att politiker, chefer och de som arbetar förebyggande och med behandling riktad till ungdomar tar tillvara den kunskap som finns och förmår översätta den till sitt eget arbete, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen.

Rapporten Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention finns att hämta här: www.grkom.se/fouivast. Den är en del av Länsstyrelsens initiativ till regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland.

      

Ämnen

Kategorier

RegionerFoU i Väst är en forsknings- och utvecklingsenhet i Göteborgsregionen. Här möts forskning och praktik. FoU i Väst stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. FoU-enheten har ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län när det gäller cannabis.

Presskontakt

Julia Engström

Presskontakt Kommunikatör Miljö och samhällsbyggnad
Eva-Lena Hedvall

Eva-Lena Hedvall

Presskontakt Kommunikationsstrateg Förbundsledning 031-335 51 28
Gunnel Rydberg

Gunnel Rydberg

Presskontakt Kommunikatör Förbundsledning 031-335 50 74
Märit Malmberg Nord

Märit Malmberg Nord

Presskontakt Kommunikatör Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst 0761-33 33 36
Karin Alm

Karin Alm

Presskontakt Strategisk kommunikatör Utbildning 031-335 5106

Karin Rebas

Presskontakt strategisk kommunikatör 0733-84 26 75
Matilda Nilsson

Matilda Nilsson

Presskontakt Kommunikatör Utbildning

13 kommuner som arbetar tillsammans

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen (GR)
Anders Personsgatan 8
416 64 Göteborg