Pressmeddelande -

Anhöriga i äldreomsorgen är här för att stanna

Utan anhöriga skulle vårdsystemet snabbt rasa ihop. Mycket slitsamt arbete utförs av närstående och anhöriga, ofta av kärlek, inte sällan av plikt. Ibland av både och. De anhöriga är därför viktiga och värda att satsa på. Den nya boken Nära och kära –att möta och bemöta anhöriga i äldreomsorgen riktar sig framför allt till personal inom äldreomsorgen. Den ger vägledning i vad som är viktigt att tänka på i mötet med de anhöriga.

Bokens första del handlar om människans villkor och förutsättningar för kommunikation, och är giltiga för de flesta arbetsplatser inom vård och omsorg. Bokens andra del är anpassad för mötet med anhöriga och anhörigvår¬dare till äldre, sjuka och funktionshindrade. I boken finns frågeställningar och förslag på reflektioner, egna och i grupp, samt tips för vidare läsning.

Nära och kära är skriven för personal inom äldreomsorgen. Men den kan också inspirera alla som i sitt yrke möter anhöriga!

Fakta om boken
Titel: Nära och kära. Att möta och bemöta anhöriga i äldreomsorgen.
Författare: Margareta Normann och Kristina Fröling
ISBN 978-91-7205-594-0
Utgivningsår 2008
96 sid
Pris: 155:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Ämnen

  • Välfärd

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06