Pressmeddelande -

Att möta närstående med demens

Vill du hitta ett nytt sätt att kommunicera med en nära anhörig eller vän som lider av demens. Den nya boken Möta närstående med demens en guide till validationsmetoden vänder sig just till människor som har omsorg om och vårdar gamla och desorienterade närstående. Den är avsedd för döttrar, söner, män, hustrur, bröder och systrar, vänner, grannar men också självklart för professionen. Det spelar ingen roll om du sköter om din närstående i hemmet eller på institution, om du har hand om all omsorg eller bara en del. Den här boken kan hjälpa dig.

Validation är en metod att kommunicera med och hjälpa gamla människor med demens i livets sista skede. Målet år inte att göra dem bättre utan snarare att hjälpa dem som ger omsorg att förändra sig själva så att de kan gå in i den verklighet som personen de sköter lever i. Validationsmetoden lär oss att känslomässigt acceptera och bekräfta personer med demens. Den ger oss också verktyg att bättre förstå och möta personen bakom diagnosen.
Boken beskriver smetoden på ett lättbegripligt och konkret sätt. Den fungerar som en handbok med många praktiska övningar och exempel och ger läsaren en fördjupad förståelse för den demenssjukas sinnesvärld.

Ersta diakonis äldreomsorg i Stockholm var först i Sverige med att använda validationsmetoden och är nu ledande när det gäller utbildning i metoden. Till denna svenska utgåva har Ersta diakoni bidragit med förord och expertgranskning.

Författaren Vicki de Klerk-Rubin är utbildad sjuksköterska och europachef för Validation Training Institute. Hennes mor, Naomi Feil, var den som grundade Validationsmetoden.

Fakta om boken
Titel: Möta närstående med demens. En guide till validationsmetoden.
Författare: Vicki de Klerk-Rubin
ISBN 978-91-7205-683-1
Utgivningsår 2010
137 sid
Pris: 230:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

 

Ämnen

 • Välfärd

Kategorier

 • anhörigfrågor
 • demens
 • experter
 • handbok
 • omvårdnad
 • social omsorg
 • äldreomsorg
 • validationsmedtoden
 • validation
 • ersta diakoni
 • vicki de klerk-rubin
 • naomi feil

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06