Pressmeddelande -

Att vara mellanchef i vård och omsorg - en central men utsatt roll

I den nya boken Att vara mellanchef i vård och omsorg belyser författaren mellanchefers förutsättningar. Mellanchefen kan ses som en viktig - men förbisedd - resurs i organisationers och företags utvecklingsarbete. Vad krävs då för att mellanchefer i vård och omsorg ska kunna utveckla sin verksamhet? Ofta vill ledningen att man ska jobba med frågor som är "inne" och förstår inte alltid vad verksamheten kräver. Ett utvecklingsarbete som mellanchefer driver kan bli mer hållbart. Genom sitt ledarskap kan mellanchefen skapa handlingsutrymme i verksamheten för utvecklingsfrågor genom att se till att tid och resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.

Management- och ledarskapsforskningen fokuserar ofta på ledarens personliga egenskaper. Den här boken visar istället vilka organisatoriska förutsättningar som krävs - i form av tid, resurser, stöd m.m. - för att mellanchefer ska kunna driva ett hållbart utvecklingsarbete. Här möter vi också fyra chefer som mitt i en stressad arbetsvardag utvecklat framgångsrika strategier för att arbeta med metod- och utvecklingsfrågor.

En bok för högskoleutbildningar inom socialt arbete, vård och omsorg och för chefer på olika nivåer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Författaren Kjerstin Larsson är verksam vid Linköpings universitet, Örebro universitet samt APeL-FoU i Lindesberg. Boken bygger på författarens avhandling Mellanchefer som utvecklar - om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg.

Fakta om boken
Titel: Mellanchef i vård och omsorg
Författare: Kjerstin Larsson
ISBN 978-91-7205-609-1
Utgivningsår 2008
256 sid
Pris: 280:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Kategorier

  • mellanchef
  • vård
  • omsorg
  • ledarskap

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06