Pressmeddelande -

Gothia Förlag börjar blogga

Gothia Förlag lanserar förlagsblogg. - Bloggen kommer att bli ett viktigt verktyg i vår strävan efter att öka direktkontakten med våra olika intressenter. Det säger Emma Wistrand marknadschef på Gothia Förlag.

- Varje dag berör media ämnen som vi i vår utgivning har viktig och användbar kunskap om. Det kan handla om äldreomsorg, funktionshindrade eller om våld mot barn. Gothia Förlag har böcker som kan göra skillnad, och det är vi mycket stolta över. Vår målgrupp är egentligen professionen inom medicin & hälsa, socialt arbete och omsorg, men många titlar har ett allmänintresse och då är bloggen ett smidigt och enkelt sätt för oss att nå ut - både till kunder och en intresserad allmänhet. Vi kommer också att använda bloggen för att berätta om aktuella händelser, om erfarenheter från seminarier, mässor och liknande. Dessutom kommer vi låta författare och medarbetare göra sina personliga reflektioner och inlägg på bloggen, säger Emma Wistrand.

Adressen till Gothia Förlags förlagsblogg är www.gothiaforlagblogg.com

Kontakt på förlaget Emma Wistrand,08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Ämnen

  • Sociala frågor

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06