Pressmeddelande -

Hade Bobbys död kunnat förhindras?

I Sverige misshandlas i genomsnitt sju små barn till döds av sina föräldrar varje år. Därför har författaren Barbro Hindberg skrivit den nya boken "Sårbara barn - att vara liten, misshandlad och försummad". En angelägen bok om barnmisshandel och utsatta barn. - Det är nödvändigt att på nytt fästa fokus på problemet med barnmisshandel, säger Barbro Hindberg. Barbro Hindberg är författare, debattör och utredare i frågor om barn som far illa. I boken redovisar hon fakta om barnmisshandeln i Sverige och klargör vilka symptom och signaler som omgivningen bör vara uppmärksam på för att upptäcka de utsatta barnen. Hon redovisar också för vilka myndigheter som ska agera när ett barn far illa och hur socialtjänst, sjukvård och rättsväsende utreder misstankar om barnmisshandel. Experter på barnmisshandel från Mio-gruppen vid Astrid Lindgren barnsjukhus medverkar i boken. Fakta om boken: Titel: Sårbara barn- att vara liten, misshandlad och försummad ISBN: 91-7205-490-5. Ca-pris: 320 kr exkl. moms Läs mer om boken på www.gothia.nu Om författaren: Barbro Hindberg har arbetat på uppdrag åt både myndigheter och ideella organisationer samt medverkat i flera statliga utredningar som sakkunnig eller sekreterare. Hon har legat i fronten när det gäller att stärka barns rätt, förbättra kunskaperna om barns utveckling och behov och utveckla insatserna för utsatta barnfamiljer. Information: För information om denna bok kontakta förläggare Bengt Ehlin bengt.ehlin@verbum.se tfn 08-462 26 63. För recensionsexemplar kontakta marknadsassistent Anette Larsson anette.larsson@verbum.se tfn 08-462 26 64. Förlagshuset Gothia erbjuder böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Förlagshuset Gothia är ett fristående bolag inom Verbumkoncernen.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06