Pressmeddelande -

Kan en gammal människa dö av tristess?

Den frågan fick Barbros Beck-Friis, professor emeritus i geriatrik, av en reporter på DN år 2002. Hennes svar blir "Inte omgående, men det kan vara en bidragande faktor."

Den nya boken Sinnesstimulering i demensvården innehåller inga exempel på stora gruppaktiviteter som tar mycket tid och resurser i anspråk, utan boken ger konkreta och vardagsnära råd om hur man kan aktivera och stimulera de boende. Fokus ligger på dem som kommit så långt i sin demenssjukdom att de har svårt att kommunicera och bara har begränsade funktioner kvar. Författarna tar upp teman som bemötande, kommunikation och hur de olika sinnena kan stimuleras. De visar hur man med enkla medel kan skapa en positiv upplevelse och meningsfulla stunder i vardagen. Varje kapitel avslutas med en faktaruta om hur man kan tydliggöra insatserna i den sociala dokumentationen. Boken innehåller också en handledning för studiecirkelledare.

Sinnesstimulering i demensvården vänder sig till personal inom äldreomsorgen men den kan också läsas av anhöriga.

Författare är Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska och verksam vid Svenskt demenscentrum samt Lotta Olofsson, arbetsterapeut och verksam på Solberga sjukhem i Stockholm och på Demensförbundet.

Fakta om boken
Titel: Sinnesstimulering i demensvården
Författare: Ann-Christin Kärrman och Lotta Olofsson.
ISBN 978-91-7205-595-7
Utgivningsår 2008
104 sid
Pris: 140:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Ämnen

  • Välfärd

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06