Pressmeddelande -

Kan man prata bort tandsjukdomar med MI?

Den 23-årige killen med fjorton karierade tänder som lever på cola - hur hänger hans tandsjukdom ihop med hans beteende? När han får bli experten på sitt liv och vi frågar: Hur ser du själv på möjligheten att göra något åt cola-drickandet? Först då kan vi tillsammans närma oss lösningen på hans problem.

I den nya boken MI-Motiverande samtal. Praktisk handbok för tandvården beskrivs metoden Motiverande samtal (MI). En samtalsmetod som utvecklats för att stimulera en annan person att förändra ett beteende och används på hela livsstilsområdet. I bo­ken beskrivs MI-metoden och hur den kan tillämpas i tandvården. Den innehåller många exempel på MI-samtal om:

• karies • tandlossning • munhygien • mat och dryck • tobaksbruk

Kunskaperna om tänderna och deras sjukdomar finns - boken handlar om hur du som arbetar i tandvården kan samtala med dina patienter för att öka deras eget ansvar för sin hälsa.

Boken vänder sig till personal inom tandvården: profylaxtandsköterskor, tandhygienister, tandläkare med flera.

Bokens författare har båda stor erfarenhet av motiverande samtal som utbildare, behandlare och skribenter: Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog och Karin Sjögren, leg. tandläkare och odontologie doktor. Båda är medlem­mar av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). En stor referensgrupp med kliniker har granskat och kommenterat bokens innehåll.

 Sagts om boken:
”Lättläst och entusiasmerande! Bra struktur med förklarade typsamtal. Det korta samtalet är viktigt för oss.”  Håkan Lönnbark, tandläkare, FTV Hofors

”Boken kommer att bli mycket användbar i den kliniska vardagen! Bra med konkreta exempel för att snabbt kunna pröva MI-tekniken.”  Margaret Grindefjord, klinikchef, FTV Stockholm

 

Fakta om boken
Titel: MI – Motiverande samtal. Praktisk handbok för tandvården
Författare: Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren
ISBN 978-91-7205-703-6
Utgivningsår 2010
64 sid
Pris: 95:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • handbok
  • experter
  • motivational interviewing
  • barbro holm ivarsson
  • karin sjögren
  • tandvård
  • barntandvård
  • tandvårdsbidrag
  • tandvården

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06