Pressmeddelande -

Mammamisshandel - om hur man hjälper barnen

Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Barn som är med om att deras mamma utsätts för våld är på inget sätt passiva vittnen. De har egna behov och ett eget perspektiv på det som har hänt. Deras upplevelser behöver inte alltid överensstämma med de vuxnas eller med vad vi förväntar oss. Därför är det viktigt att ge dem utrymme i form av samtal.

I den nya och grundligt reviderade upplagan av ”…och han sparkade mamma” presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn – Trappanmodellen. Metoden har under de senaste tio åren fått stor spridning i Sverige. Modellen är framtagen av Inger Ekbom och Ami Arnell som under två år arbetade i Rädda Barnens projekt ”Barn som vittne till våld i sina familjer”. Ur detta arbete växte ”Trappan” fram.

Boken innehåller dels en faktadel, där författarna diskuterar hur barn påverkas av våldet i sina familjer samt hur samhällets stöd är utformat, dels ett konkret arbetsmaterial med utförlig beskrivning av hur det kan användas i arbetet med barnen. Boken vänder sig till socialarbetare, psykologer, kuratorer och andra som arbetar professionellt med barn och möter barn som upplevt våld.

Författare är Ami Arnell är psykolog och leg. psykoterapeut, Inger Ekbom är socionom och leg. psykoterapeut.

Boken ges ut i samarbete med Rädda Barnen och är en grundligt reviderad utgåva.

Fakta om boken
Titel: ... och han sparkade mamma... Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld
Författare: Ami Arnell, Inger Ekbom
ISBN 978-91-7205-714-2
Utgivningsår 2010
96 sid
Pris: 290:- exkl. moms 

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

 

Ämnen

 • Sociala frågor

Kategorier

 • misshandel
 • kvinnomisshandel
 • mammamisshandel
 • behandling
 • handbok
 • socialt arbete
 • socialtjänst
 • rädda barnen
 • inger ekbom
 • ami arnell
 • trappanmodellen
 • våld i familjen
 • psykologer
 • socionomer

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06