Pressmeddelande -

Ny bok om multikulturell kvinnohälsa

Boken Multikulturell Kvinnohälsa är en praktisk handbok om hur man möter kvinnor från olika etniska kulturer i frågor som rör kvinnohälsa. Teman som behandlas är bland annat könsstympning, förebyggande hälsovård, förlossning och graviditet. Författaren använder sina egna erfarenheter och visar på konkreta situationer där vikten av ett bredare perspektiv är viktigt. Hon tar bland annat upp vad man kan tänka på när man ska uttala patientens namn, om det bör vara kvinnlig eller manlig personal, vilka som är med och bör vara med i rummet vid vårdtillfället. Boken är beskrivande utan att moralisera. Fakta om boken: Titel:Multikutrurell kvinnohälsa- med fokus på gynekologi och obstetrik ISBN: 91-7205-492-1 Ca-pris: 122 kr exkl. moms Läs mer om boken på www.gothia.nu Om författaren: Martina Franck är legitimerad barnmorska. Sedan 1989 har Martina arbetat på Järvafältet som är ett av Sveriges mest invandrartäta områden, först i många år som barnmorska på Rinkeby Barnmorskemottagning och under ett par år på ungdomsmottagningen i området. Martina Franck föreläser mycket runt om i landet i frågor om mångkulturella möten samt om kvinnlig könsstympning. Hon arbetar även aktivt i det nationella nätverket i frågor som handlar om kvinnlig könsstympning. I dag är hon enhetschef på Spånga-Tensta Barnmorskemottagning. Information: För information om denna bok kontakta författaren Martina Franck mafr@chello.se eller 070-484 26 43 eller förläggare Lotta Luciani lotta.luciani@verbum.se tfn 08-462 99 86. För recensionsexemplar kontakta marknadsassistent Anette Larsson anette.larsson@verbum.se tfn 08-462 26 64. Förlagshuset Gothia erbjuder böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Förlagshuset Gothia är ett fristående bolag inom Verbumkoncernen.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06