Pressmeddelande -

Ny handbok för brottsoffer

För den som blivit utsatt för brott är behovet av stöd, information och vägledning ibland stort. I den nya skriften Brottsoffrets handbok. Anmälan,  Rättigheter, Rättsprocess får man reda på vart man kan vända sig och vilka möjligheter och rättigheter ett brottsoffer har. Här förklaras de olika stegen i rättsprocessen på ett enkelt och lättfattligt vis, från polisanmälan till dom. Vanliga frågor och funderingar tas också upp och skriften avslutas med en ordlista och användbara webbadresser.

Skriften vänder sig i första hand till brottsoffer, anhöriga och vittnen, men även till olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med brottsdrabbade personer, polisen, socialtjänsten, företagshälsovården, elevhälsan och domstolar. Den fungerar väl som en utgångspunkt för ett stödjande samtal.

Författaren Mari Landell  har i många år arbetat som stödperson på Brottsofferjouren i Norrköping. Texten har granskats av Lars Dahlstedt, lagman vid Norrköpings tingsrätt och Hans Isaksson, åklagare vid Åklagarkammaren i Norrköping.

Brottsoffrets handbok är framtagen i samarbete med Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ).

Fakta om boken
Titel: Brottsoffrets handbok.  Anmälan, Rättigheter, Rättsprocess
Författare: Mari Landell
ISBN 978-91-7205-723-4
Utgivningsår 2010
48 sid
Pris: 40:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • socialt arbete
  • ungdomar
  • brottsoffer
  • brottsofferjour
  • brottsofferstöd
  • rättsprocesser
  • handbok för brottsoffer
  • boj
  • stödperson

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06