Pressmeddelande -

Ny praktiskt vägledande antologi om effektutvärderingar – en självklarhet för forskare och forskarstuderande

”Behovet av forskningsbaserad kunskap om effekter och verkningar av experimentella interventioner är utomordentligt stort – denna bok fyller en stor lucka. Boken visar att det inte finns några genvägar om man vill basera interventioner på forskningsbaserad kunskap, men framför allt att det ändå är möjligt att nå sådan kunskap.”
Erland Hjelmquist, professor och huvudsekreterare vid Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.

Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Det handlar exempelvis om behandling av missbruk, insatser för utsatta barn och läsundervisning i grundskolan. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats, vilket innebär att vi inte vet vilken effekt de har eller om de rentav kan skada.

I denna antologi beskrivs hur man genomför effektutvärderingar, som ger kunskap om hur interventioner fungerar. Boken ger detaljerad och praktisk vägledning som är till nytta för alla som är intresserade av att lära sig mer om effektutvärderingar – både forskarstuderande och forskare som redan ansvarat för effektutvärderingar. Ämnen som tas upp är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning.

Bokens författare har lång erfarenhet inom området och representerar olika discipliner såsom psykologi, folkhälsovetenskap, socialt arbete, pedagogik, statistik, epidemiologi, sociologi, evolutionsbiologi, medicinsk vetenskap och datavetenskap.

Redaktör för boken är Knut Sundell, docent i psykologi och socialråd på Socialstyrelsen, som har lång erfarenhet av att utvärdera interventioner inom förskola, skola och socialtjänst.

Fakta om boken
Titel: Att göra effektutvärderingar
Redaktör: Knut Sundell
ISBN: 978-91-7205-838-5
Utgivningsår: 2012
Omfång: 584 s.
Ca pris: 540 kr exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Jenny Andersson: jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64.

Förlagskontakt
Joel Öhrn, marknadsansvarig: joel.ohrn@gothiaforlag.se, 08-462 26 72.

Fakta om Gothia Förlag och Fortbildning AB
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete, social omsorg och tandvård. Förlaget ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media-gruppen.

Gothia Förlag och Fortbildning AB bildar 1 januari 2013 ett gemensamt bolag, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiaforlag.se för mer information om oss och om våra produkter.

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • forskning
  • effektutvärderingar

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06